Aktualitātes

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veiks pasažieru aptauju pilsētas sabiedriskajā transportā

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, sadarbībā ar Ventspils 6.vidusskolu, šā gada 16., 17.februārī veiks aptauju par sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāti un pieejamību Ventspils pilsētā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti Ventspils pilsētā, kā arī apzināt pasažieru vēlmes par nepieciešamajām izmaiņām šajā jomā. Plānots aptaujāt gan tos iedzīvotājus, kas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, gan tos – kas neizmanto, tāpēc aptauja norisināsies kā sabiedriskajā transportā, tā arī pilsētas ielās. Katrai mērķgrupai paredzēta atsevišķa aptaujas lapa.

Aptauja tiks realizētas sadarbībā ar Ventspils 6.vidusskolu. Februāra mēnesī pilsētas skolās tradicionāli norisinās projektu nedēļas, kurās skolēni apgūst dažādas prasmes un iemaņas, kas mazāk saistītas ar mācību darbu, bet vairāk  noderīgas praktiskajā dzīvē. Tā kā šogad 6.vidusskolas projektu nedēļas tēma saistīta ar brīvprātīgo darbu, 8.b klases skolēni izmēģinās savus spēkus, palīdzot realizēt pasažieru aptauju pilsētas sabiedriskajā transportā. Skolēniem, kas piedalīsies šajā darbā, redzamā vietā pie apģērba būs piestiprināta pazīšanās zīme. Aptaujas veicēji izdalīs autobusu pasažieriem aptaujas lapas, nepieciešamības gadījumā palīdzēs tās aizpildīt, kā arī savāks tās atpakaļ pēc aizpildīšanas. Aptaujas lapas būs pieejamas arī Ventspils autoostas kasēs, kur tās varēs arī nodot pēc aizpildīšanas.

Arī iepriekš pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veiksmīgi sadarbojies ar pilsētas skolu jauniešiem, iesaistot viņus ar radošo darbību saistītās aktivitātēs. Skolu jauniešiem ir bijusi iespēja piedalīties radošo darbu konkursos, izgatavot apsveikuma kartītes Autotransporta darbinieku dienā, sagatavot diplomu paraugus, kā arī zīmēt uzņēmuma darbiniekus profesionālās meistarības konkursa laikā.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret brīvprātīgā darba veicējiem, kā arī aktīvi iesaistīties aptaujā. Jau iepriekš izsakām pateicību par atbalstu gan Ventspils 6.vidusskolas brīvprātīgajiem, gan visiem, kas sniegs atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem.