Aktualitātes

Pašvaldības SIA „ Ventspils reiss” un tā vadība ir iekļuvuši Latvijas efektīvāko vadītāju sarakstā

Pašvaldības SIA „ Ventspils reiss”  un tā vadība – vadītāju tandēms - valdes priekšsēdētājs A.Lieģis un direktors A.Bernics -  ir  to 184 uzņēmumu skaitā, kas pārvarējuši stingros kritērijus un iekļuvuši Latvijas efektīvāko vadītāju sarakstā, ko, pamatojoties uz uzņēmumu sagatavoto un iesniegto informāciju, veidoja izdevniecība „Dienas Bizness”,  „Lursoft IT” un Advokātu birojs „Rasa un Ešenvalds”.

Objektīvākam vērtējumam uzņēmumi tika dalīti pa nozarēm, un pašvaldības SIA „Ventspils reiss” tika iekļauts Transporta un loģistikas nozarē, kur rangu tabulā ierindojās 9.vietā, bet starp pasažieru pārvadātājiem – 1.vietā.

Meklējot efektīvākos vadītājus, tika izvērtēti būtiskākie uzņēmuma finanšu rezultāti, analizējot tos pēdējo piecu gadu periodā. Tos ietekmē vairāku faktoru kopums. Viens no svarīgākajiem ir valdes kompetence, prasmes, ilgtermiņa redzējums par attīstību. Augsti tika vērtētas valdes sastāva un vadības komandas  nemainīgums, un 80% gadījumu tas bija kritērijs, kas neļāva uzņēmumam kvalificēties TOP sarakstam.

Lai noteiktu efektīvāko vadītāju, uzņēmuma vadībai bija jāiesniedz atskaite par to, kā panākta uzņēmuma samērīga attīstība ar augšupejošu tendenci, par sarežģītākajiem un grūtākajiem lēmumiem, kas jāpieņem ikdienas darbā, kā arī par to, kā tiek sadalīti pienākumi starp augstākās vadības darbiniekiem.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sasniegumi balstīti veiksmīgā darba plānošanā un uzņēmuma iespēju saskaņošanā ar reālajiem apstākļiem un pasūtītāja prasībām. To nodrošina, pirmkārt, komandas darbs, otrkārt, vadības augsts profesionālais līmenis un prasme veidot attiecības ar kolektīvu, jo labam vadītājam ir jāprot atrast un savest kopā īstos cilvēkus, kā arī motivēt viņus labākam darbam. Uzņēmuma vadību veido veiksmīgs tandēms -  valdes priekšsēdētājs un ļoti zinošs  un pieredzes bagāts direktors. Visi svarīgākie lēmumi tiek pieņemti, kopīgi apspriežoties.

Uzņēmuma nākotnes vīzija saistīta ar darbu atbilstoši Eiropas prasībām un standartiem, kas attiecīgi nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu.  Diemžēl pasažieru pārvadājumu jomā daudz kas ir atkarīgs no pasūtītāja iespējām, tātad no pašvaldības un, protams, arī valsts piešķirtā finansējuma.

Tomēr jāatceras, ka jebkura uzņēmuma panākumu un veiksmes formulas pamatvērtība ir kopējs komandas darbs, un  arī šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā, kad valsts finansējums sabiedriskā transporta jomā ir samazināts līdz minimumam, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2011. gada apgrozījums ir 2, 95 miljoni latu.

Arī iepriekš pašvaldības SIA „Ventspils reiss” saņēmis augstu novērtējumu savam darbam, ko apliecina  trīs starptautiski atzīti sertifikāti par  kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem.