Aktualitātes

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” strādā atbilstoši starptautiskajiem sertifikātiem.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” š.g.5. jūnijā notika resertifikācijas audits integrētajai vadības sistēmai, kura mērķis bija iegūt atkārtotu  apliecinājumu tam, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptautiski atzītu sertifikātu prasībām. Tie ir starptautiskie standarti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007, kas ietver sevī: kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību. Auditu veica sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia, SIA.

Noslēguma pārrunās auditori atzina, ka uzņēmuma darbība vērtējama kā atbilstoša izsniegtajiem sertifikātiem un secināja, ka laika posmā starp auditiem jūtama mērķtiecīga pilnveidošanās. Tika atzīmēti vairāki pozitīvi fakti, kas īpaši izceļ pašvaldības SIA „Ventspils reiss” citu, līdzīgu uzņēmu starpā: pirmkārt, sarunu ieraksti autoostas kasēs, kas var palīdzēt konfliktsituācijās ar klientiem un , otrkārt, uzlabojumi remontzonā, jo iegādāta savirzes regulēšanas iekārta, kas šāda veida pašlaik ir vienīgā Latvijā.

Protams, auditori neiztika arī bez aizrādījumiem, tomēr priecē fakts, ka to bija maz, nebūtiski un novēršami. Uzņēmuma vadībai un darbiniekiem īpaši svarīgi bija dzirdēt auditoru novērojumus un ieteikumus, jo tie ir kā pamats, uz kā balstoties iespējams pilnveidoties .

Ar mērķi uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā ieviešot integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmuma vadība pieņēma 2006.gadā. Turpmākajos gados veikts liels darbs, kurā iesaistījās visi vadošie speciālisti, un rezultātā tika izstrādāta integrētās vadības sistēmas kvalitātes rokasgrāmata, mērķi un politika, procesu instrukcijas, izvērtēti uzņēmuma vides aspekti, noteikti to mērķi un programmas, veikts darba vides risku novērtējums un informatīvais darbs ar uzņēmuma darbiniekiem, lai izskaidrotu sistēmas būtību un efektivitāti. Atzinumu, ka darbs organizēts atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmums pirmoreiz saņēma 2008.gadā.

Uzņēmuma vadība atzīst, ka pasažieru pārvadājumi ir joma, kurā būtiska nozīme ir tieši cilvēciskajam faktoram, un bieži rodas dažādas neparedzētas situācijas, tāpēc ir svarīgi tās prognozēt un veikt preventīvo pasākumus, lai turpmāk izvairītos no līdzīgiem atgadījumiem. Pateicoties integrētās kvalitātes sistēmas ieviešanai, kas paredz stingri ievērot izstrādātās procesu instrukcijas, iespējams efektīvāk organizēt gan pašu darba procesu, gan veikt nepieciešamos kontroles pasākumus.

Integrētās vadības sistēmas ieviešana un darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām nav pašvaldības SIA "Ventspils reiss” pašmērķis, bet priekšnosacījums, lai radītu efektīvu uzņēmuma vadības moduli, kur kvalitātes, vides jautājumiem un darba drošības un arodveselības prasībām tiek pievērsta ļoti liela vērība. Ieviešot integrēto vadības sistēmu, pašvaldības SIA "Ventspils reiss” sevi pieteicis kā uzņēmums, kura vadība domā par ilgtspējīgu attīstību ne tikai sava uzņēmuma un pilsētas robežās, bet visas Latvijas mērogā.