Aktualitātes

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” organizē aptauju

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” organizē aptauju

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” organizē aptauju par sabiedriskā transporta jomā aktuālajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā.

No 2016. gada 8. līdz 10. februārim pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, sadarbībā ar Ventspils 6. vidusskolas skolēniem, veiks pasažieru un pilsētas iedzīvotāju aptauju, uzrunājot cilvēkus gan autobusu pieturās, gan autobusos, gan uz ielas.

Aptauja tiek organizēta ar mērķi

  • izzināt viedokli par pilsētas autobusu maršrutu tīklu un kursēšanas biežumu;
  • konkretizēt nepieciešamās izmaiņas;
  • noskaidrot apmierinātību ar autobusu kursēšanas laikiem;
  • uzzināt apmierinātības līmeni ar autobusu vadītāju attieksmi pret pasažieriem.

2015. gadā Ventspils pilsētā tika veiktas vairākas aptaujas, kurās iedzīvotājiem lūgts izteikt viedokli par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ventspils pilsētā – vasarā aptauju kapitālsabiedrība veica saviem spēkiem, bet rudenī jautājumi par sabiedrisko transportu bija iekļauti Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā par Ventspils pilsētas domes nodaļu, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu. Minēto aptauju rezultātiem atsevišķos jautājumos nepieciešama papildus izpēte, tāpēc tika pieņemts lēmums par papildus aptaujas veikšanu, lai precizētu pasažieru vēlmes.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” sadarbība ar Ventspils 6. vidusskolu projektu nedēļas laikā jau uzskatāma par tradīciju, un šogad tas notiks jau 5. reizi. Kā liecina pieredze, jaunieši uzdoto darbu pilda ar lielu atbildību, lai gan reizēm ir grūti uzrunāt pilnīgi svešu cilvēku un uzklausīt sacīto. Iepriekš veikto aptauju rezultāti pēc to apkopšanas vienmēr izmantoti arī dzīvē. Pamatojoties uz tiem veiktas gan izmaiņas autobusu kursēšanas laikos, gan sagatavoti priekšlikumi par autobusu pieturu aprīkošanu ar nojumēm.

Veicot aptauju, intervētājiem virs apģērba jābūt atstarojošais vestei, kā arī pazīšanās zīmei - vizītkartei. Iedzīvotāju aptaujāšanai plānots izmantot intervijas metodi, tas ir, aptaujas lapu saskaņā ar iedzīvotāja sacīto aizpildīs intervētājs.

Mārketinga un komunikāciju plāna ietvaros arī iepriekš P SIA „Ventspils reiss” ir veiksmīgi sadarbojies ar pilsētas skolām, iesaistot skolēnus gan radošo darbu konkursos, gan satiksmes drošības pasākumos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” lūdz ar sapratni izturēties pret brīvprātīgā darba veicējiem un aktīvi iesaistīties aptaujā. Jau iepriekš pateicamies visiem, kas atbildēs uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, 6. vidusskolas administrācijai un skolēniem par sadarbību,  kā arī SIA „Lata” par atbalstu, rodot iespēju skolēniem iebaudīt siltu maltīti un sasildīties bistro telpās.

2016. gada 4. februārī