Aktualitātes

Pārvadātāji joprojām cer…

Jau iepriekš informējām, ka, samazinoties valsts finansējumam zaudējumu segšanai,  situācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā ir sasniegusi kritisko robežu, un pasažieru pārvadātāji nolēmuši aktīvi rīkoties.

2012.gada 12.jūnijā, uzsākot akciju ciklu, kuras mērķis -  pievērst   sabiedrības uzmanību problēmām sabiedriskā transporta jomā un panākt, lai valsts pildītu savas saistības un samaksātu par padarīto darbu, tika rīkota akcija „Šis var būt pēdējais reiss”.

Tā kā valdība ir radusi pagaidu risinājumu pasažieru pārvadātāju problēmām, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas valde ir nolēmusi pašlaik atcelt šā gada 5.jūlijā plānoto akciju „”Viena diena bez sabiedriskā transporta” un atkārtoti šo jautājumu skatīt pēc 1.augusta, kad beidzas valdības noteiktais termiņš arī citu pasākumu izpildei.

Jāpiebilst, ka pasažieru pārvadātāji nebūt nav ieinteresēti šādas akcijas rīkošanā, jo apzinās, ka tā negatīvi ietekmētu lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, jo vidēji dienā sabiedriskais  transports valsts teritorijā pārvadā 640 000 pasažieru.