Aktualitātes

Oktobra aktualitātes

Oktobra aktualitātes

Latviešiem rudens beigas tradicionāli saistās ar ražas svētku svinēšanu un jāsaka, ka šis, 2013.gada rudens, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” un arī citiem ar transporta nozari un pasažieru pārvadāšanu saistītiem uzņēmumiem, bijis gana ražens.

Neskatoties uz to, ka stāvoklis pasažieru pārvadājumu jomā kopumā ir ļoti saspringts, jo valsts nespēj pilnībā norēķināties ar pārvadātajiem par sniegtajiem pakalpojumiem, pārvadātāji turpina strādāt un domāt par to, kā pievērts sabiedrības uzmanību samilzušajām problēmām.

Piektdien, 25.oktobrī, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” saņēma LDDK atzinību kā viens no labākajiem darba devējiem reģionā. Atzinības ieguvēji tika noteikti, izvērtējot gan labas pārvaldības praksi uzņēmumā, gan korporatīvo sociālo atbildību uzņēmuma darbībā, gan devumu sociālā dialoga stiprināšanā, piedaloties dažādās uzņēmēju biedrībās vai darba devēju organizācijās. Tika ņemts vērā arī tas, vai uzņēmumam nav nodokļu parādu un pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Vērtēšana notika, balstoties uz “Lursoft”, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas sniegtajiem datiem, kā arī nozaru un reģionālo darba devēju organizāciju sniegto vērtējumu par uzņēmumu līdzdalību organizētās pilsoniskās sabiedrības darbā.

Atzinības iegūšana ir pārdomāti organizēta darba rezultāts uzņēmumā. Tas ir gan pagodinājums, gan vienlaikus apliecinājums tam, ka uzņēmums darbojas pareizā virzienā. Nodrošinot darba vietas vairāk nekā 150 strādājošiem, uzņēmums realizē atbilstošu personāla politiku un tā motivāciju, rūpējas par stabilu, komfortablu un drošu darba vidi, kā arī iesaistās Ventspils pilsētas sabiedriskās dzīves atbalstīšanā. Ne velti par vienu no galvenajām vērtībām uzņēmumā esam definējuši cilvēku – gan profesionālu darbinieku, gan apmierinātu pasažieri. To apliecina arī vairāki augstie novērtējumi, ko pašvaldības SIA „Ventspils reiss” ieguvis 2012. un 2013.gadā: 2.vieta konkursā „Drošākais uzņēmuma autoparks 2012”, 1.vieta „Drošākais pasažieru pārvadātājs 2012”, Sudraba kategorija Latvijas Ilgtspējas indeksā, atzinība „Ģimenei draudzīgs komersants”, kā arī tas, ka uzņēmums atkārtoti ieguvis trīs starptautiski atzītus sertifikātus (pirmoreiz – 2008.gadā, atkārtoti – 2011.gadā), kas ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas.

Šogad LDDK Latvijas reģionu labākos darba devējus apbalvo jau sesto reizi. Šī tradīcija iedibināta, lai sacītu paldies uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi attīsta savu biznesu, bet arī rūpējas par saviem darbiniekiem, darba vidi, strādājot ar ilgtermiņa perspektīvu.

Ir labi zināms teiciens, ka „Viens nav cīnītājs”, tāpēc savulaik pasažieru pārvadātāji apvienojās un nodibināja Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociāciju, ko šodien zinām kā Latvija Pasažieru pārvadātāju asociāciju. Starp tiem 24 pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, kas 1993.gada oktobrī dibināja šo organizāciju, bija arī pašvaldības SIA „Ventspils reiss” tiešais priekšgājējs - Valsts firma „Ventspils auto” V.Dorošina vadībā. Tāpēc varam uzskatīt, ka uzņēmums asociācijā darbojas visus tās pastāvēšanas laiku.

Latvija Pasažieru pārvadātāju asociācija ir izveidota pasažieru pārvadātāju profesionālai sadarbībai ne tikai mūsu valsts robežās un darbojas pārvadātāju interesēs uz pašpārvaldes pamatiem, lai veicinātu pasažieru pārvadājumu attīstību. Savas pastāvēšanas 20 gados asociācija veikusi nozīmīgu darbu, lai sekmētu pasažieru pārvadājumus un nodrošinātu nepieciešamo dotāciju saņemšanu. Asociācijas locekļi aktīvi darbojas Satiksmes ministrijas, Pašvaldību Savienības, ekonomikas ministrijas un Satiksmes biroja konsultatīvajās padomēs. Savulaik panākti nodokļu atvieglojumi autobusu iegādei, kas deva iespēju uzņēmumiem attīstīties un pastāvēt. Organizētas arī vairākas protesta akcijas, kuru mērķis bija piesaistīt sabiedrības uzmanību kritiskajam autoceļu un ielu stāvoklim, kā arī pieaugošajām problēmām sabiedriskā transporta nodrošināšanā, kas saistītas ar valsts budžeta finansējuma samazināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Pēdējos gados asociācija īpaši seko līdzi situācijai sabiedriskā transporta nozarē un rūpējas par to, lai tiktu saņemts papildus finansējums un sabiedrība tiktu informēta par kritisko situāciju sabiedriskā transporta nozarē.

Lai asociācijas biedri un sabiedriskā transporta nozares pārstāvji varētu satikties un apspriest problēmas neformālā gaisotnē, kā arī veselīgi atpūsties kopš 1997.gada tiek organizētas Veselības spartakiādes, no kurām divas – 2005. un 2013. gadā - ir organizējis pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, piesaistot lielu dalībnieku skaitu un nodrošinot augstu sacensību organizācijas līmeni.

Šodien asociācija apvieno 54 uzņēmumus un 5 biedru kandidātus, tās prezidents ir Pēteris Salkazanovs, kas pārstāv SIA „Jelgavas autobusu parks”. Arī pašvaldības SIA „Ventspils reiss” aktīvi iesaistās asociācijas darbā, un valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis atkārtoti ievēlēts asociācijas valdē un pēc tam par viceprezidentu. Par godu jubilejai pateicības par ieguldīto darbu saņēma arī vairāki „Ventspils reiss” darbinieki.

Oktobra pēdējā svētdiena jau daudzus gadus ir gan oficiāli, gan neoficiāli transporta nozares darbinieku svētki – Autotransporta darbinieku diena, ko bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja kopš 1974.gada. Faktiski šīs dienas pirmsākumi meklējami vēl senākā pagātnē, pagājušā gadsimta 60.gados, kad tika atzīmēta Šoferu diena. Šodien Autotransporta darbinieku dienu atzīmē vairākās mūsu kaimiņvalstīs, piemēram, Lietuvā, Baltkrievijā un citur, bet pie mums, Latvijā, mainoties varām, tā nepelnīti aizmirsta.

Tas tomēr netraucē nozares entuziastiem atzīmēt svētkus, organizējot Profesionālās meistarības konkursus, kā, piemēram, „Ventspils reisā”, kur tie notiek jau kopš 2007.gada. Šāda konkursa mērķis ir popularizēt autobusa vadītāju profesiju, celt tās prestižu un uzlabot autobusu vadītāju prasmes un iemaņas, kas saistītas ar tiešo darbu. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un tās biedri, tajā skaitā arī pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, cenšas panākt, lai šī diena oficiāli tiktu ierakstīta kalendārā kā profesionālie svētki.

Konkursu ietvaros uzņēmumā viesojušies kolēģi no ”, SIA „Madonas ceļu būve”, Dobeles Autobusu parka, „Tukuma auto”, „Talsu autotransporta” , Jelgavas „Migar” un Kuldīgas „Mobile - A”, kā arī no SIA “M.E.LAT-LUX”. Profesionālos svētkus ar dažādiem pasākumiem atzīmē arī A/S „CATA” Cēsīs, SIA „Daugavpils autobusu parks” un citi uzņēmumi.