Aktualitātes

Jaunumi starppilsētu autobusu maršrutos

Starppilsētu autobusu maršrutos pasažieriem būs jāmaksā sods, ja nevarēs uzrādīt derīgu biļeti par bagāžas (dzīvnieku) pārvadāšanu.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 un Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes lēmumu, ir noteikts līgumsods par bagāžas pārvadāšanu bez biļetes reģionālajos starppilsētu nozīmes  autobusu maršrutos robežās no 2 LVL (2.85 €) līdz 5LVL (7.11€).

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” apkalpotajos maršrutos līgumsoda apmērs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, noteikts 2 LVL (2.85€) apmērā. No šādas summas pasažierim nāksies šķirties, ja viņš nevarēs uzrādīt biļešu kontrolierim derīgu biļeti, kas apliecina samaksu par bagāžas (dzīvnieku )pārvadāšanu. Izmaiņas pašvaldības SIA „Ventspils reiss” apkalpotajos maršrutos stāsies spēkā no 01.12.2013.

Atgādinām, ka pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā bez maksas pārvadāt rokas bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot paredzētajā vietā. Autobusā rokas bagāžas izmērs (garums, augstums, platums) nedrīkst pārsniegt 60 x 40 x 20 cm. Bez maksas drīkst pārvadāt arī kruķus, bērnu un invalīdu ratiņus, kā arī rokas bagāžu, kurai viens no minētajiem rokas bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja tas ir tehniski iespējams.

Bagāžu, kuras izmēri pārsniedz iepriekš minētos lielumus, jānovieto bagāžas nodalījumā. Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību autobusa vadītājs pasažierim izsniedz bagāžas biļetes pasaknīti, un, iekāpjot autobusā,  pasažieris iegādājas bagāžas biļeti, ko uzrāda pie bagāžas saņemšanas.

Pasažierim arī jānodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, atbild pasažieris, bet par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saglabāšanu pārvadājuma laikā atbild pārvadātājs.

Sākot no 2011.gada 1.janvāra visā Latvijā ir noteikta vienota maksa par bagāžas (dzīvnieku) pārvadāšanu 20% apmērā no pilnas maksas par braucienu. Šie nosacījumi attiecas arī uz tām pasažieru kategorijām, kas izmanto braukšanas maksas atlaides.