Aktualitātes

Jaunumi pasažieru pārvadājumos Ventspils novadā

Jaunumi pasažieru pārvadājumos Ventspils novadā

No 17. oktobra pasažieru pārvadājumus Ventspils novada maršrutos

Ventspils – Ugāle,

Ventspils – Piltene,

Ventspils – Priekšpiltene,

Ventspils – Ziras

nodrošinās pašvaldības SIA „Ventspils reiss”.

Tā kā šogad uzņēmuma autoparks papildināts ar jauniem autobusiem, maršrutu apkalpošana transporta nodrošinājuma ziņā problēmas neradīs. Tomēr lai pilnībā nodrošinātu visu reisu izpildi, darbu uzsākuši vēl pieci autobusu vadītāji.

Lielas izmaiņas šo maršrutu pasažieriem nav gaidāmas, tās paredzētas tikai atsevišķos reisos maršrutos Ventspils – Ziras un Ventspils – Piltene. Autobuss no Ventspils uz Zirām kursēs plkst.6:00 no autoostas (iepriekš 6:20), bet no Zirām uz Ventspili plkst.6:40. Autobuss no Ventspils uz Pilteni kursēs plkst. 18:40 no autoostas (iepriekš – 18:30), bet no Piltenes plkst.19:15.

Braukšanas maksu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos nosaka Kurzemes

Plānošanas reģions un pašlaik iepriekšminētajos maršrutos to nav paredzēts mainīt.

Tuvāku informāciju iespējams saņemt Pārvadājumu daļā vai pa tālruni 63622422.