Aktualitātes

Izsole

Izsole

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” paziņo par sekojošas kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, Ventspilī, Robežu ielā 7, 2017.gada 19.janvārī plkst. 1400

 

Nr.p.k

Transporta marka

Izlaiduma gads

Izsoles sākum­cena EUR (bez PVN)

1.

Mercedes Benz O 303

1987

1360

2.

Mercedes Benz O 303

1988

1200

3.

Mercedes Benz O 405

2000

2000

4.

Mercedes Benz O 405

2000

800

5.

Mercedes Benz O 405

2000

2000

6.

Mercedes Benz Integro O 550 U

2000

1800

7.

Mercedes Benz Integro O 550

2000

4000

8.

Mercedes Benz Integro O550

2000

4000

9.

Mercedes Benz O404-15R

2000

9500

10.

Mercedes Benz Medio 818

2004

21500

11.

Mercedes Benz Medio 818

2005

23000

12.

Mercedes Benz Integro O550

2000

5000

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un transporta līdzekļus var apskatīt PSIA „Ventspils reiss”, Ventspilī, Robežu ielā 7, darba dienās no 900 līdz 1600

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš noteikts 2017.gada 19.janvārī, plkst. 1200.  Samaksas veids ar pārskaitījumu.

Tālr. uzziņām: 63629904

2017. gada 3. janvārī