Aktualitātes

Izsole Nr.2

Izsole Nr.2

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” paziņo par sekojošas kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, Ventspilī, Robežu ielā 7, 2015.gada 18.decembrī plkst. 1400

 

Nr.p.k

Transporta marka

Izlaiduma gads

Nosacītā cena EUR (bez PVN)

1.

GAZ 3507

1990

560.-

2.

VW TOUAREG

2004

3200.-

3.

Mercedes Benz O 303

1987

1360.-

4.

Mercedes Benz O 303

1988

1360.-

5.

Mercedes Benz O 405

2000

2000.-

6.

Mercedes Benz O 405

2000

800.-

7.

Mercedes Benz O 405

2000

2000.-

8.

Mercedes Benz Integro O 550 U

2000

2000.-

9.

Mercedes Benz Integro O 550

2000

4000.-

10.

Mercedes Benz Integro 550

1999

2400.-

11.

Mercedes Benz Integro O550

2000

4000.-

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un transporta līdzekļus var apskatīt PSIA „Ventspils reiss”, Ventspilī, Robežu ielā 7, darba dienās no 900 līdz 1600

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš noteikts 2015.gada 18.decembrī, plkst. 1300.  Samaksas veids ar pārskaitījumu.

Tālr. uzziņām: 63629904

2015. gada 1. decembrī