Aktualitātes

Izsole 4

Izsole 4

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” paziņo par sekojošas kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli, Ventspilī, Robežu ielā 7, 2017.gada 26.septembrī plkst. 1400

Nr.p.k

Transporta marka

Izlaiduma gads

Nosacītā cena EUR (bez PVN)

1.

Mercedes Benz O 303

1988

900.-

2.

Mercedes Benz O 405

2000

1500.-

3.

Mercedes Benz O 405

2000

1500.-

4.

Mercedes Benz O 405

2000

3000.-

5.

Mercedes Benz Integro O 550 U

2000

1200.-

6.

Mercedes Benz Integro O 550

2000

3000.-

7.

Mercedes Benz Integro O550

2000

3000.-

8.

Mercedes Benz Integro O550

2000

4000.-

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un transporta līdzekļus var apskatīt PSIA „Ventspils reiss”, Ventspilī, Robežu ielā 7, darba dienās no 900 līdz 1600

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš, noteikts 2017.gada 26.septembris, plkst. 1300.  Samaksas veids ar pārskaitījumu.

Tālr. uzziņām: 63629904