Aktualitātes

Ilgtspējas indeksa Zelta kategorija 2016

Ilgtspējas indeksa Zelta kategorija 2016

Otro gadu pēc kārtas, iegūstot Ilgtspējas indeksa Zelta kategoriju, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vēlreiz apliecinājis, ka uzņēmums strādā atbilstoši visaugstākajiem standartiem un kvalitātes prasībām, rūpējas ne tikai par klientiem, bet arī par darbiniekiem, apkārtējo vidi un ilgtspējīgu attīstību.

Atkārtota Ilgtspējas indeksa Zelta kategorija ir pašlaik izcilākais pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sasniegums. Tas ir apliecinājums, ka uzņēmuma darbs organizēts atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem un orientēts ne tikai uz klientu, bet arī darbinieku, vietējo kopienu un apkārtējo vidi. Kopumā šogad Zelta kategorija piešķirta 17 uzņēmumiem, starp kuriem ir tādi lieli un pat starptautiski atpazīstami uzņēmumi kā “Nordea banka”, “Latvijas Kuģniecība”, “Latvijas Dzelzceļš” un citi. Jāatzīmē, ka “Ventspils reiss” ir vienīgais pasažieru pārvadātāju uzņēmums, kas šogad ieguvis kādu no nominācijām.

Ilgtspējas indeksu vērtē, pamatojoties uz piecām būtiskām biznesa darbības jomām – stratēģiju (darbības plānošana ilgtermiņā), tirgus attiecībām (atklātība un atbildība pret klientiem), darba vidi (personāla politika), vidi (uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi) un sabiedrību (veselības veicināšanas pasākumi, sadarbība ar vietējo kopienu). Tādējādi Ilgtspējas indekss vērtē to, kas praktiski uzņēmumā notiek, jo katra anketas atbilde ir jāpamato un jāapliecina ar publisku atsauci internetā vai citos masu medijos, vai arī ar oficiālu dokumentu. Pēc uzrādītajiem rezultātiem, uzņēmumi tiek dalīti četrās kategorijā: platīna, zelta, sudraba un bronzas.

Šo četru gadu laikā uzņēmumam izdevies ievērojami uzlabot savu sniegumu. Ja pirmajā gadā, saņemot Sudraba kategoriju, žūrijas vērtējums bija 73.9% procentpunkti, tad iepriekšējā gadā tas sasniedza 81.1% (šī gada anketas analīze vēl nav pieejama), un, salīdzinājumā ar citu dalībnieku vidējiem rezultātiem, tas bija ievērojami augstāks (visi dalībnieki – 63.5%; valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības – 59.8%).

Ilgtspējas indeksa iniciatori ir Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tā mērķi ir paaugstināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī palīdzēt Latvijas uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu un gūt pārskatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tas ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem apzināt savas darbības ilgtspēju un atbildību un sniedz sabiedrībai objektīvu priekšstatu par atbildīgākajiem Latvijas uzņēmumiem.

2016. gada 9. jūnijā