Aktualitātes

Ilgtspēja zelts 2017

Ilgtspēja zelts 2017

Trešo gadu pēc kārtas, iegūstot Ilgtspējas indeksa Zelta kategoriju, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” apliecina - uzņēmums strādā atbilstoši visaugstākajām kvalitātes prasībām un starptautiski atzītiem standartiem, rūpējoties par ilgtspējīgu attīstību jebkurā jomā, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem.

Minētās balvas saņemšana, jau trešo gadu pēc kārtas vēlreiz apliecina, ka uzņēmuma darbs organizēts atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem un orientēts ne tikai uz klientu, bet arī darbinieku, vietējo kopienu un apkārtējo vidi. Kopumā šogad Zelta kategorija piešķirta 19 uzņēmumiem, starp kuriem ir tādi lieli uzņēmumi kā, BALTA, Starptautiskā lidosta “Rīga”, “Swedbank” un citi.

Ilgtspējas indeksa eksperti katru dalībnieku vērtē piecās būtiskās biznesa jomās. Vispirms tā ir uzņēmuma stratēģija jeb darbības plānošana ilgtermiņā; tirgus attiecības – tiek vērtēta  biznesa procesu atklātība un atbildība pret klientiem; darba vide (personāla politika), vide (uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi) un ieguldījums sabiedrībā (veselības veicināšanas pasākumi, sadarbība ar vietējo kopienu). Tādējādi Ilgtspējas indekss vērtē to, kas praktiski uzņēmumā notiek, jo katra anketas atbilde ir jāpamato un jāapliecina ar publisku atsauci internetā vai citos masu medijos, vai arī ar oficiālu dokumentu. Pēc uzrādītajiem rezultātiem, uzņēmumi tiek dalīti četrās kategorijās: platīna, zelta, sudraba un bronzas.

Šo piecu gadu laikā uzņēmumam pakāpeniski izdevies savu sniegumu uzlabot par vairāk nekā 10 procentpunktiem. Jau pirmajā gadā (2013.), piešķirot Sudraba kategoriju, žūrijas vērtējums bija 73.9% procentpunkti, un tas tika atzīts par izcilu sasniegumu, jo reti kuram jau pirmajā dalības gadā izdodas iekļūt starp Sudraba laureātiem, tad 2016. gadā ekspertu piešķirtais vērtējums bija 88.4 procentpunkti un, salīdzinājumā ar citu dalībnieku vidējiem rezultātiem, tas bija ievērojami augstāks (visi dalībnieki – 70.8%; valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības – 73.3%). Tas, kāds ir uzņēmuma sniegums šogad, salīdzinot ar pārējiem, varēs uzzināt tikai pēc tam, kad ekspertu komisija būs iepazīstinājusi ar anketas analīzi.

Ilgtspējas indeksa iniciatori ir Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tā mērķi ir paaugstināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī palīdzēt Latvijas uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu un gūt pārskatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tas ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem apzināt savas darbības ilgtspēju un atbildību un sniedz sabiedrībai objektīvu priekšstatu par atbildīgākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Latvijā Ilgtspējas indekss tiek izvērtēts jau astoto gadu, un tajā piedalās ne tikai uzņēmumi, bet arī  valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības.

Viens no lielākajiem ieguvumiem, piedaloties šāda vieda izvērtējumā, ir atgriezeniskā saite, jo žūrija katram konkursa dalībniekiem izsniedz rakstisku vērtējuma analīzi, kurā norādīts ne tikai uz trūkumiem, bet sniegti arī praktiski ieteikumi turpmākai izaugsmei.

Līdzās šai atzinībai pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2017. gadā piekto gadu pēc kārtas kā balvu par ieguldīto darbu un atbildīgo attieksmi saņēmis arī Labklājības ministrijas statusu „Ģimenei draudzīgs komersants”, piekto reizi izcīnījis drošākā Latvijas Pasažieru pārvadātāju titulu, apliecinot, ka uzņēmums sniedz pakalpojumu atbilstoši savai devīzei „Braucam droši!”.

2017. gada 2. jūnijā