Aktualitātes

Godinās profesionālākos autobusu vadītājus un labākos darbiniekus

Godinās profesionālākos autobusu vadītājus un labākos darbiniekus

Tuvojoties Autotransporta darbinieku dienas 40.gadskārtai, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” godinās profesionālākos autobusu vadītājus un labākos darbiniekus.

2016. gada 25. oktobrī Ventspils autoostā notiks svinīgs pasākums, kas veltīts Autotransporta darbinieku dienas 40. gadskārtai, un tā laikā uzņēmuma autobusu vadītājiem un arī citiem darbiniekiem, kas godprātīgi un profesionāli veikuši savus darba pienākumus, tiks pasniegtas gan uzņēmuma, gan Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Valsts SIA “Autotransporta direkcija” sarūpētās balvas un atzinības raksti.

Labākos autobusu vadītājus, izvērtējot autobusu vadītāju sniegumu Profesionālās meistarības konkursā, uzņēmumā nosaka jau desmito gadu. Konkursā autobusa vadītājiem jāparāda ar ikdienas darbu saistītas braukšanas prasmes un jānokārto D kategorijas ceļu satiksmes noteikumu tests. Uzrādot labus rezultātus gan konkursā, gan dažādās ar tiešo darbu saistītās jomās, autobusu vadītājiem iespējams saņemt ne tikai balvas, bet arī piemaksu par augstu profesionālo meistarību, kas tiek aprēķināta, izvērtējot autobusa vadītāja sniegumu 13 dažādās ar tiešo darbu saistītās jomās. Piemaksa tiek noteikta uz vienu gadu un svārstās robežās no 45 līdz 150 eiro. 2016.gadā to saņem 65 % no uzņēmuma autobusa vadītājiem, kas ir apliecinājums tam, ka pie stūres atrodas sava amata profesionālis, kas garantē drošu pārvietošanos sabiedriskajā transportā.

Šāds konkurss uzņēmumā pirmoreiz tika organizēts 2007.gadā, un tā mērķis bija atjaunot Autotransporta darbinieku dienu, celt autobusu vadītāju profesijas prestižu un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju atbilstoši noslēgto līgumu prasībām. Šo gadu laikā konkursā kopumā piedalījušies 823 dalībnieki – gan no“Ventspils reisa”, gan citu pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem. Daudzi no viņiem startējuši visas desmit reizes.

Šo iniciatīvu atzinīgi novērtējuši gan kvalitātes sistēmas auditori un dažādi eksperti, kas vērtējuši uzņēmuma darbu, kā arī kolēģi no citiem pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, kas bijuši pieredzes apmaiņā “Ventspils reisā”. Piemēram, līdzīgu konkursu jau organizē a/s Talsu Autotransports, tā rīkošanu apsvēruši arī a/s Nordeka, SIA Tukuma auto, SIA Dobeles autobusu parks. Konkursa norisi atbalsta arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, kas jau vairākus gadus LPPA veselības spartakiādes profesionālajās sacensībās iekļauj veiklības braukšanas elementus un teorijas testu. Jāpiezīmē, ka “Ventspils reiss” autobusa vadītāji šajās sacensībās līdz šim startējuši ļoti veiksmīgi, uzrādot izcilus rezultātus vairākus gadus pēc kārtas.

Autotransporta darbinieku dienai, ko atzīmē oktobra pēdējā svētdienā, ir senas tradīcijas. Tās pirmsākumi meklējami 20.gs. 30.gados, kad tika atzīmēta Šoferu diena, bet Autotransporta darbinieku diena bijušajā Padomju Savienības teritorijā pirmoreiz atzīmēta 1976.gadā. Kā liecina vēstures avoti, gan Šoferu dienas, gan Autotransporta darbinieku dienas tradīcijas ir saistītas ar dažādām sacensībām – rallijiem un veiklības braukšanu, autovadītāju meistarības apliecināšanu.

Mūsdienās transporta nozares svētkus atzīmē ne tikai pie mums Latvijā, bet arī Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā un citur.

Pasažieru pārvadājumus, nodrošinot darba vietas gandrīz 150 darbiniekiem, no kuriem vidēji 80 ir autobusu vadītāji, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veic jau 18 gadus. Uzņēmumā lielu uzmanību pievērš drošai un ekonomiskai braukšanai, apkalpošanas kultūrai un darbinieku mūžizglītībai.

2016. gada 21. oktobrī