Aktualitātes

Februāris - brīvprātīgo darba mēnesis

Februāris - brīvprātīgo darba mēnesis

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” organizē aptauju par nepieciešamajiem uzlabojumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā Ventspilī, kā arī pasažieru skaitīšanu un sabiedriskā transporta kustības intensitātes izpēti

 

No 2014.gada 10. līdz 13.februārim pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, sadarbībā ar Ventspils 6.vidusskolas skolēniem, veiks pētījumu, kura mērķis ir

·izzināt vēlmes par nepieciešamajām izmaiņām maršrutos;

·noskaidrot, vai iedzīvotāji izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, lai nokļūtu Piedzīvojumu parkā;

·noskaidrot autoostas apmeklētāju apmierinātību ar iespējām saņemt dažādus pakalpojumus, to kvalitāti, kā arī izpētīt, kas būtu jāmaina autoostas pakalpojumu klāstā;

·izpētīt, cik intensīva ir sabiedriskā transporta kustība dažādās pilsētas vietās;

·noskaidrot, cik pasažieru izmanto autobusu pieturas, kuras vēl nav aprīkotas ar nojumēm;

·uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidošanai Ventspilī.

Ventspils 6.vidusskolas skolēni projektu nedēļas ietvaros iepazīstas ar brīvprātīgo darba specifiku, un 8.klases audzēkņi jau ceturto gadu to dara „Ventspils reisā”. Šogad plānots, ka skolēni uzrunās pasažierus maršruta autobusos nr.3 un Nr.21, kā arī autoostas apmeklētājus. Tiks pētīts, cik pasažieru izmanto autobusu pieturas, kurās vēl nav uzstādītas nojumes, tādējādi rodot pamatojumu, kāpēc kāda pietura būtu aprīkojama ātrāk nekā citas. Skolēni arī fiksēs intervālus starp maršrutu autobusiem dažādās pilsētas vietās, un iegūtos rezultātus pēc tam varēs izmantot kustības grafiku uzlabošanai.

Intervētājiem pie apģērba redzamā vietā būs piestiprināta pazīšanās zīme - vizītkarte. Iedzīvotāju aptaujāšanai plānots izmantot intervijas metodi, tas ir, respondentam pašam nevajadzēs aizpildīt aptaujas lapu – to izdarīs intervētājs.

Mārketinga un komunikāciju plāna ietvaros arī iepriekš P SIA „Ventspils reiss” ir veiksmīgi sadarbojies ar pilsētas skolām, iesaistot skolēnus gan radošo darbu konkursos, gan satiksmes drošības pasākumos.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” lūdz ar sapratni izturēties pret brīvprātīgā darba veicējiem un aktīvi iesaistīties aptaujā. Jau iepriekš pateicamies visiem, kas atbildēs uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, 6.vidusskolas administrācijai un skolēniem par sadarbību,kā arī SIA „Lata” par atbalstu, rodot iespēju skolēniem iebaudīt siltu maltīti un sasildīties bistro telpās.