Aktualitātes

Drošākais uzņēmumu autoparks 2014

Drošākais uzņēmumu autoparks 2014

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” trešo gadu pēc kārtas ieguvis galveno balvu konkursā „Drošākais uzņēmumu autoparks 2014” un atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā.

Trešo gadu pēc kārtas pašvaldības SIA „Ventspils reiss” izcīna uzvaru a/s BALTA organizētajā konkursā „Drošākais uzņēmumu autoparks” kategorijā „Drošākais pasažieru pārvadātājs”, tādējādi apliecinot, ka kolektīva veiktais darbs pilnībā attaisno uzņēmuma devīzi „Braucam droši!”.

Konkursa mērķis ir noskaidrot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmīgāk tiek veikta uzņēmumu autoparku pārvaldīšana, kā arī palīdzēt uzņēmumiem izvērtēt iespējamos riskus, kas saistīti ar uzņēmuma autoparka pārvaldīšanu. Tika vērtēti uzņēmuma tehniskie resursi, cilvēkresursi un  uzņēmuma politika attiecībā uz autoparka vadību, kā arī liela uzmanība tika pievērsta tam, vai uzņēmums veic negadījumu izpēti un izdara secinājumus nākotnei.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, būdams sociāli atbildīgs uzņēmums, par pasažieru, iedzīvotāju un savu darbinieku drošību rūpējas dažādos veidos – iegādājoties jaunus autobusus, tiek izvirzītas konkrētas prasības autobusu piegādātājiem, tiek veikta autobusu vadītāju regulāra apmācība drošā un ekonomiskā braukšanā, kā arī ceļu satiksmes noteikumos; jau 8 gadus tiek organizēts autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkurss, kurā tiek motivēti piedalīties visi autobusu vadītāji, bet, sākoties rudens/ziemas sezonai,  pasažieriem kopā ar braukšanas biļeti tiek dāvināti atstarotāji nu jau par tradīciju kļuvušajā akcijā „Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!”. Šogad, atbilstoši jaunajiem ceļu satiksmes noteikumiem, tika dāvinātas arī atstarojošās vestes. Kā garants satiksmes drošībai ir ikrīta medicīniskās pārbaudes autobusu vadītājiem un regulāras arodveselības pārbaudes visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Dalība konkursā liek palūkoties uz savu darbu no malas un izvērtēt, vai tiek darīts viss iespējamais dažādu risku izvērtēšanā, kā arī preventīvo darbību veikšanā, lai tos novērstu. Ne katrs uzņēmums ir gatavs tādai izvērtēšanai. To var atļauties tikai par sevi pārliecināts, stiprs uzņēmums. Jo, kā visiem zināms, pasaulē nekas nav pilnīgi balts, un no kļūdām un nepilnībām nav pasargāts neviens. To, ka mums dažreiz gadās kļūmes, nereti atgādina arī oponenti. Pašvaldības SIA „ Ventspils reiss”,  organizējot darbu atbildīgi, to nenoliedz.

Jebkurā autoparkā pastāv divu veidu riski:

cilvēciskais faktors – kur ir cilvēks, tur jāparedz cilvēciskā faktora ietekme. Lai to pēc iespējas samazinātu, uzņēmuma vadība lielu uzmanību pievērš darbinieku, īpaši autobusu vadītāju un tehnisko darbinieku, mūžizglītībai. Mūsdienās, kad viss nepārtraukti mainās - gan normatīvie dokumenti, Ceļu satiksmes noteikumi, tiek ieviestas dažādas jaunas tehniskās ierīces, jauni autobusu modeļi,  lai sniegtu pakalpojumu nevainojamā kvalitātē, autobusa vadītājam, kā arī jebkuram citam darbiniekam pietiekami labi jāpārzina šie jauninājumi. Tāpēc jebkuram kapitālsabiedrības darbiniekam ir tiesības un pienākums paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju apstiprinātā budžeta ietvaros.

tehniskie riski - diemžēl vēl nav izgudrota un izgatavota neviena tehniskā ierīce, kurai nevarētu gadīties kāda kļūme. Pasaulē ir daudz piemēru, ka tās bijušas pat iekārtās, kurās tiek ieguldīti miljoni vai miljardi, piemēram, tādās kā pirmā formula (F1) un pat kosmosa tehnoloģijās.

„Ventspils reiss” pasažieru pārvadājumiem izmanto Mercedes Benz autobuss, kas ir vieni no visdrošākajiem pasaulē. Veicot autobusu iepirkumu, uzņēmuma vadība rūpējas, lai tie būtu apgādāti ar visām jaunākajām un arī jau pārbaudītām drošības tehnoloģijām.

Mēs uzskatām, ka esam stipri tāpēc, ka cenšamies prognozēt situāciju, apzināmies iespējamos riskus un veicam preventīvos pasākumus, lai kļūmes nenotiktu. Tomēr, ja kas tāds gadījies, tad tiek gādāts, lai sekas būtu pēc iespējas mazākas, un kļūmes novēršana prasītu iespējami mazākus līdzekļus. Tāpēc uzņēmumā liela uzmanība tiek pievērsta darbinieku apmācībai. Ja nu tomēr kāda kļūda bijusi, tās cēloņi tiek rūpīgi analizēti un tiek veikti pasākumi, lai turpmāk nekas tāds neatkārtotos. Visu šo procesu kopumā sauc par autoparka risku vadību, ko uzņēmumā sekmīgi realizē.

Kopš 2008. gada pašvaldības SIA „ Ventspils reiss” ir sakārtojis uzņēmumu atbilstoši 3 starptautiski atzītu kvalitātes sertifikātu prasībām, tāpēc 2014.gadā kapitālsabiedrībā notika integrētās kvalitātes vadības sistēmas resertifikācijas audits. Šī sistēma ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu atbilstību. Auditori atzina, ka trīs gadu periodā, kas pagājis no iepriekšējā resertifikācijas audita, vērojama izaugsme un pilnveidošanās, un redzams, ka dažādu ar ikdienas darbu saistītu jautājumu risināšana nav tikai formāla. Kā teica viens no auditoriem, uzņēmums tiek pārvaldīts ar saimnieka aci. Tika atzīmēti vairāki pozitīvi fakti, kas izceļ pašvaldības SIA „Ventspils reiss” citu, līdzīgu uzņēmumu starpā. Īpaši tika uzsvērts ieguldījums autobusu vadītāju profesionalitātes paaugstināšanā, drošas un ekonomiskas braukšanas apmācībā, iedzīvotāju viedokļa izzināšanā, atsauksmju analīzē un to rezultātu praktiskā pielietojumā.

Jāsecina, ka ieguldītais darbs ir nesis augļus. Lai gan konkursa žūrija atzina, ka konkurence starp pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem bijusi patiešām sīva, tomēr „Ventspils reisa” izdevās apsteigt vairākus nopietnus konkurentus, tajā skaitā arī a/s „Nordeka” un SIA „VTU Valmiera”.

Pirmoreiz šāds konkurss notika 2013.gadā, kad tika noteikts 2012.gada drošākais uzņēmuma autoparks. Konkursu organizē A/S „Balta” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un SIA „Drošas Braukšanas Skola”. Lai mudinātu savas nozares uzņēmumus būt aktīvākiem, starp konkursa atbalstītājiem ir arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”. 2014.gada balvai kopumā bija pietiekušies 42 uzņēmumi. Konkursa žūrija ir secinājusi, ka kopumā autoparku kopējais stāvoklis pakāpeniski ik gadu uzlabojas, un augstu tika novērtēti tie uzņēmumi, kas nodrošina saviem darbiniekiem tehniski jaunākus transportlīdzekļus, kā arī izmanto jaunās tehnoloģijas, lai plānotu maršrutus, loģistiku, ātrumu, degvielas patēriņu.

Uzvara konkursā ir visa kolektīva nopelns, tāpēc uzņēmuma vadība saka lielu paldies visiem darbiniekiem, kuri pēc labākās sirdsapziņas un augstu atbildības sajūtu veikuši savus pienākumus.

2015. gada 19. februārī