Aktualitātes

Brīvprātīgo darbs.

Jau otro gadu pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sadarbībā ar Ventspils 6.vidusskolu, kuras skolēni projektu nedēļas ietvaros iepazīstas ar brīvprātīgo darba specifiku, veiks vairākas aptaujas gan pilsētas sabiedriskajā transportā, gan Ventspils autoostā. Šogad veikto aptauju mērķi būs dažādi, un skolēni uzrunās ne tikai sabiedriskā transporta pasažierus, bet arī autoostas apmeklētājus. Aptaujas organizētas ar mērķi

  • noskaidrot pasažieru apmierinātības līmeni ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem maršrutos uz Tārgali, Pilteni un Prieksšpilteni, kā arī izzināt vēlmes par nepieciešamajām izmaiņām šajos maršrutos;
  • noskaidrot pasažieru apmierinātības līmeni starppilsētu maršrutos;
  • noskaidrot autoostas apmeklētāju apmierinātību ar iespējām saņemt dažādus pakalpojumus, to kvalitāti, kā arī izpētīt, kādi ir nepieciešamākie pakalpojumi, kas būtu jāsniedz autoostā.

Nepieciešamība aptaujāt pasažierus, kas pārvietojas maršrutos uz Tārgali, Pilteni un Prieksšpilteni, saistīta ar  tajos veiktajām izmaiņām. Kā zināms, no 2012.gada 1.janvāra maršruti uz Pilteni un Priekšpilteni ir iekļauti Ventspils pilsētas maršrutu tīklā. Tas tika darīts tāpēc, ka iepriekšējam pārvadātājam iestājās maksātnespēja un, lai neatstātu iedzīvotājus bez sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” pārņēma pārvadājumus, savukārt pilsētas Dome kā pakalpojuma pasūtītājs nolēma šos maršrutus iekļaut pilsētas tīklā. Diemžēl sabiedrisko transportu nav iespējams piemērot katra pasažiera individuālajām vajadzībām un, tā kā no iedzīvotājiem saņemti gan priekšlikumi, gan sūdzības, nepieciešams noskaidrot, kādi tieši uzlabojumi būtu nepieciešami, lai tos pakārtotu galvenajai pasažieru plūsmai.

Arī pārējās divas aptaujas – par Ventspils autoostas sniegto pakalpojumu kvalitāti un apmierinātību ar starppilsētu maršrutos sniegtajiem pakalpojumiem, ir iepriekš plānotas un pēc rezultātu apkopošanas iecerēts veikt nepieciešamos uzlabojumus, ja tādi tiks ieteikti.

Paralēli aptaujām skolēni pilsētas maršrutu autobusos skaitīs pasažierus, tādējādi vācot informāciju, kas nepieciešama pasažieru plūsmas analīzei.

Aptaujas veiks Ventspils 6.vidusskolas 8.klases skolēni. Intervētājiem pie apģērba redzamā vietā būs piestiprināta pazīšanās zīme - vizītkarte. Iedzīvotāju aptaujāšanai plānots izmantot intervijas metodi, tas ir, respondentam pašam nevajadzēs aizpildīt aptaujas lapu – to izdarīs intervētājs.

Mārketinga pasākumu ietvaros arī iepriekš P SIA „Ventspils reiss” ir veiksmīgi sadarbojies ar pilsētas skolām, iesaistot skolēnus gan radošo darbu konkursos, gan satiksmes drošības pasākumos. Arī 2011.gadā projektu nedēļas ietvaros tika realizēta apjomīga pasažieru un iedzīvotāju aptauja.

P SIA „Ventspils reiss” lūdz ar sapratni izturēties pret brīvprātīgā darba veicējiem un aktīvi iesaistīties aptaujā. Jau iepriekš pateicamies visiem, kas atbildēs uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, ka arī 6.vidusskolas administrācijai un skolēniem par sadarbību.