Aktualitātes

Autotransporta nozares darbiniekiem - svētki

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” godinās profesionālākos autobusu vadītājus un atzīmēs Autotransporta darbinieku dienu.

2015.gada 28.oktobrī plkst.20.00 uzņēmuma bāzē Robežu ielā 7 notiks pasākums, kas veltīts Autotransporta darbinieku dienai, kura laikā tiks godināti gan autobusu vadītāji, gan citi uzņēmuma darbinieki, kas godprātīgi un profesionāli veikuši savus darba pienākumus.

Labākos autobusu vadītājus uzņēmumā jau devīto gadu nosaka, izvērtējot autobusu vadītāju sniegumu Profesionālās meistarības konkursā. Konkursa laikā jau tradicionāli autobusa vadītājiem jāparāda ar ikdienas darbu saistītas braukšanas prasmes un jānokārto D kategorijas ceļu satiksmes noteikumu tests.

Šāds konkurss uzņēmumā pirmoreiz organizēts 2007.gadā, un tā mērķis bija atjaunot Autotransporta darbinieku dienu, celt autobusu vadītāju profesijas prestižu un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju atbilstoši noslēgto līgumu prasībām. Šo iniciatīvu atzinīgi novērtējuši ne tikai kolēģi no citiem pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, bet arī kvalitātes sistēmas auditori un eksperti, kas vērtējuši uzņēmuma darbu n sniegtā pakalpojuma atbilstību starptautiskajiem kvalitātes standartiem. Konkursa norisi atbalsta arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, kas jau vairākus gadus LPPA veselības spartakiādes profesionālajās sacensībās iekļauj veiklības braukšanas elementus un arī teorijas testu. Jāpiezīmē, ka “Ventspils reiss” autobusa vadītāji šajās sacensībās līdz šim startējuši ļoti veiksmīgi, uzrādot ne tikai labu, bet pat izcilus rezultātus.

Autotransporta darbinieku dienai, ko atzīmē oktobra pēdējā svētdienā, ir senas tradīcijas. Tās pirmsākumi meklējami 20.gs. 30.gados, kad tika atzīmēta Šoferu diena, bet Autotransporta darbinieku diena bijušajā Padomju Savienības teritorijā pirmoreiz atzīmēta 1976.gadā. Kā liecina vēstures avoti, gan Šoferu dienas, gan Autotransporta darbinieku dienas tradīcijas ir saistītas ar dažādām sacensībām – rallijiem un veiklības braukšanu, autovadītāju meistarības apliecināšanu.

Mūsdienās transporta nozares svētkus -  Autotransporta darbinieku dienu - atzīmē ne tikai pie mums Latvijā, bet arī Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā un citur. Lai atjaunotu šo tradīciju Latvijā, savu artavu ieguldījusi Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un pašvaldības SIA „ Ventspils reiss”.

Pasažieru pārvadājumus pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veic jau 18 gadus. Uzņēmumā lielu uzmanību pievērš drošai un ekonomiskai braukšanai, apkalpošanas kultūrai un darbinieku mūžizglītībai. Tāpēc Profesionālās meistarības konkurss ir nozīmīgs papildinājums ikdienas darbam.

2015. gada 27. oktobrī