Aktualitātes

Autobusu kustības laikus pasažieri vērtē pozitīvi

Autobusu kustības laikus pasažieri vērtē pozitīvi

2016. gada novembra aptaujas rezultāti liecina, ka pozitīvi novērtēts autobusu kursēšanas sākuma un beigu laiks, kā arī kustības intervāls. Minētos kritērijus pozitīvi vērtējuši gandrīz 80% respondentu.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2016. gada novembra aptaujas rezultāti sabiedriskā transporta jomā uzrādījuši pozitīvu tendenci ne tikai pakalpojuma kopvērtējumā, bet arī vairākos atsevišķos kritērijos, kas vistiešāk saistīti ar sabiedriskā transporta kustību pilsētā – ar intervāliem starp reisiem jeb kursēšanas biežumu, autobusu kursēšanas sākuma un beigu laikiem.

2016. gadā respondenti retāk nekā iepriekš norādīja uz neapmierinātību ar autobusu kursēšanas biežumu jeb intervālu, tas ir, starplaiku starp autobusiem, kursēšanas laiku atbilstību grafikam un tamlīdzīgi. Pozitīvu vērtējumu šajā jomā izteikuši vidēji 80% respondentu.

Ievērojami uzlabojies arī kursēšanas sākuma un beigu laika vērtējums. Novērtējot autobusu kustības sākuma laiku, pozitīvo atbilžu skaits no 67% 2015. gadā palielinājies līdz 78% 2016. gadā, bet, novērtējot autobusu kursēšanas beigu laiku, pozitīvo atbilžu skaits pieaudzis no 59% 2015. gadā līdz gandrīz 75 % 2016. gadā. Attiecībā uz kursēšanas sākuma un beigu laikiem laiku īpaši pozitīvi vērtējama arī pilnīgi neapmierināto skaita samazināšanās. Piemēram, attiecībā uz sākuma laiku, tas sarucis zem 1% robežas, kas ir absolūti labākais rādītājs laika posmā no 2003. gada. Līdzīgi tas ir arī ar beigu laiku – pilnīgi neapmierināto skaits šajā kritērijā pagājušajā gadā ir krities līdz 1.4%, kas ir zemākais rādītājs, salīdzinot gan ar 2015. gadu, kad pilnīgi neapmierināto bija 7,3%. Atsevišķos gados šis līmenis ir bijis vēl augstāks.

Lai sasniegtu šādus rezultātus, kapitālsabiedrība 2015. gada vasarā veica apjomīgu pasažieru aptauju tieši par to, kuros laikos un kuros maršrutos nepieciešams veikt izmaiņas. Rezultātā tika veiktas izmaiņas atsevišķu reisu kustības laikos, eksperimentālā kārtā tika pagarināts sabiedriskā transporta kursēšanas laiks vasaras periodā, tāpat kā iepriekšējos gados, tika nodrošināts papildus sabiedriskais transports masu pasākumu laikā. Ikdienā regulāri tiek sekots līdzi autobusu kursēšanas grafiku ievērošanai.

Jautājumi par sabiedrisko transportu Ventspils pilsētas domes un pētījumu centra SKDS iedzīvotāju aptaujās iekļauti no 2003. gada. Regulāri veiktās aptaujas ļauj sekot līdzi iedzīvotāju viedoklim ilgtermiņā, ļauj salīdzināt un izprast, kādi apstākļi ietekmē iedzīvotāju vērtējumu. Kopumā 2016. gadā domes darbu, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus Ventspilī, 81% respondentu vērtējuši pozitīvi.

2017. gada 12. februārī