Aktualitātes

Atvieglojumi

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.872, kas izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta otro daļu un Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.155  noteiktas šādas  pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

  Pilsētas Reģionālie starppilsētu Reģionālie vietējās nozīmes
1.gr.invalīdi, pavadoņi bez maksas bez maksas bez maksas
2.gr.invalīdi bez maksas bez maksas bez maksas
Bērni invalīdi, pavadoņi bez maksas bez maksas bez maksas
Bāreņi un bez vec. gādības palikuši bērni 90% atlaide mēnešbiļetēm bez maksas bez maksas
Politiski repr.pers.un nac. pret. kustības dalībnieki pilna maksa bez maksas pilna maksa
Vispārējās izglītības iestāžu klātienes skolēni un vidējās izglītības iestāžu dienās nodaļas audzēkņi 50% atlaide mēnešbiļetēm pilna maksa pilna maksa
Pirmskolas vecuma bērni no 0-3 gadi bez maksas, neaizņemot sēdvietu bez maksas bez maksas
Pirmskolas vecuma bērni no 4-7 gadi braukšanas maksa 0,05 LVL bez maksas bez maksas

Braukšanas maksas atvieglojumi, izņemot pirmskolas vecuma bērniem, neattiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz komerciālu principu pamata (pilsētas maršruta autobuss Nr.22).