Aktualitātes

Atbalstīts lēmums par ziedojumu

Atbalstīts lēmums par ziedojumu

Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstījuši lēmumu par atļauju pašvaldības SIA "Ventspils reiss" veikt ziedojumu sporta veicināšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Ziedojumu saņēmējas ir divas biedrības - Ventspils jauniešu futbola klubs un basketbola skola "Ventspils". Katra no šīm biedrībām, kas organizē bērnu un jauniešu sporta apmācības, saņems ziedojumu 6750 eiro apmērā. Ventspils pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam kā viens no atbalstāmajiem pasākumiem ir noteikta bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu veicināšana.

"Ventspils reiss" ziedojumu veic saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām, tostarp ievērojot nosacījumu, ka ziedošanai netiek atvēlēti vairāk par 20% no iepriekšējā pārskata gada peļņas.

2017. gada 28. decembrī