Aktualitātes

Ar smaidu no pagātnes uz nākotni...

Ar smaidu no pagātnes uz nākotni...

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kas ciena pagātni, rūpējas par tagadni un domā par nākotni. Tāpēc šad un tad mēdz ielūkoties arī vēstures materiālos.Lai gan arī tālajā 1931. gadā pilsētā jau kursēja sabiedriskais transports, apkalpojot maršrutus uz Vasarnīcu ielu, Gāliņciemu un dzelzceļa staciju, diemžēl minētajā rīta stundā neviens autobuss skaitīšanas laikā pilsētā centrā nav iebraucis. Toties mūsdienās šajā laikā caur pilsētas centru gan virzienā uz Inženieru ielu, gan Pārventu braukuši 53 autobusi.

Pirms pieciem gadiem, kad tika gatavota izstādē “Par vedējiem, braucējiem un citiem...”, kas iepazīstināja ar sabiedriskā transporta attīstību Ventspils pilsētā, pārlapojot iepriekšējo gadu laikrakstus “Ventas Balss”, atradām materiālu, kas apliecina – interese par satiksmes intensitāti pilsētā ir ne tikai šodienas jautājums.

To apliecina 1931. gada 13. oktobra laikrakstā “Ventas Balss” ievietotā informācija par to, ka veikta dažādu transportlīdzekļu un gājēju skaitīšana pilsētas centrā, laikā no plkst.8 līdz plkst.9 rītā. Pieejamā informācija pamudināja mūs veikt ko līdzīgu, un pirmo reizi pētījām kustības intensitāti 2012. gada jūnija sākumā, bet otro reizi – 2017. gada 14. martā. Lai dati būtu salīdzināmi, arī mēs skaitīšanu veicām pilsētas centrā – Kuldīgas un Raiņa ielas krustojumā – tajos pat pulksteņa laikos – no plkst.8 līdz 9 rītā.

Skaitīšanas dati liecina, ka mūsdienās populārākais transportlīdzeklis Ventspilī ir vieglie auto, kuru skaits no 2 palielinājies līdz 180 reizes un sasniedzis 360 vienības stundā, bet gājēju skaits ievērojami samazinājies – mūsdienās uz ielas redzam aptuveni 3 reizes mazāk vīriešu un uz pusi mazāk sieviešu kā 1931. gadā.

Lai gan arī tālajā 1931. gadā pilsētā jau kursēja sabiedriskais transports, apkalpojot maršrutus uz Vasarnīcu ielu, Gāliņciemu un dzelzceļa staciju, diemžēl minētajā rīta stundā neviens autobuss skaitīšanas laikā pilsētā centrā nav iebraucis. Toties mūsdienās šajā laikā caur pilsētas centru gan virzienā uz Inženieru ielu, gan Pārventu braukuši 53 autobusi.

Kāds secinājums?

Arī tik neliels pētījums spēj atspoguļot sabiedrību un aktuālos procesus tajā.

2017. gada 3. aprīlī