Aktualitātes

Ar 1.janvāri Ventspilī mainīsies braukšanas maksa sabiedriskajā transportā

Tarifi pilsētas sabiedriskajā transportā iepriekšējo reizi tika mainīti 2009.gada 20.janvārī, un kopš tā laika degvielas cena ir pieaugusi par 42%, kas ir novedis pie nepieciešamības mainīt braukšanas maksu vidēji par 5% no 2014.gada l. janvāra.

Valsts šajā periodā ir veikusi izmaiņas Akcīzes likumā, kā arī uzdevusi par pienākumu degvielas tirgotājiem nodrošināt degvielas tirgu ar degvielas rezervēm, kas degvielas cenu, laika periodā no 2008.g.-2013.g., palielināja par 11%.

Tarifi pilsētas autobusu maršrutos ar 2014.gada l. janvāri
Nr. p. k. Maršruts EUR LVL
1 Nr. 1; 1A; 2; 3; 3A; 3B; 3K; 4; 4A; 5; 6; 6A; 6B; 10 € 0,60 Ls 0,42
2 Nr.8; 8A; 9 € 0,70 Ls 0,49
3 Nr.11; 11A* € 0,60-1,65 Ls 0,42-1,16
4 Nr.12* € 0,60-1,95 Ls 0,42-1,37
5 Nr.20; 21; 22; 23; 24 € 0,75 Ls 0,53
6 nakts tarifs (no 22:00 - 6:00) € 0,90 Ls 0,63
7 Bērniem 4-7gadi € 0,07 Ls 0,05
8 "Ventspils-Kurzeme" € 0,90 Ls 0,63
9 " Ventspils- Akmeņdziras" € 1,20 Ls 0,84
Mēnešbiļetes
10 Pilna mēnešbiļete € 33,00 Ls 23,19
11 Darba dienas mēnešbiļete € 26,40 Ls 18,55
12 Skolnieka mēnešbiļete € 8,25 Ls 5,80
13 Studenta mēnešbiļete € 16,50 Ls 11,60
14 Pensionāra mēnešbiļete (50% atlaide) € 16,50 Ls 11,60
15 Pensionāriem >90 mēnešbiļete (90% atlaide) € 3,30 Ls 2,32
16 Bāreņu mēnešbiļete € 3,30 Ls 2,32
17 Daudzbērnu ģimenēm mēnešbiļete € 3,30 Ls 2,32
18 Daudzbērnu ģimeņu vecākiem mēnešbiļete € 16,50 Ls 11,60

* autobusu biļetes cena pilsētas robežās ir € 0,60, ārpus pilsētas braukšanas maksa atkarīga no braukšanas attāluma, braukšanas maksa līdz galapunktam Piltene € 1,65, Priekšpiltene € 1,95.

Apstiprinātais tarifa pieaugums ir ekonomiski pamatots, un izmaksu pieaugumu sedz tikai daļēji. Lielāko sadārdzinājumu rada degvielas cenas pieaugums, kas salīdzinot ar 2009.gadu, izdevumus palielina par LVL 84000 gadā.

Diemžēl, kā jebkurā citā pilsētā, sabiedriskā transporta tarifs nespēj nosegt izmaksas, līdz ar ko pasūtītājam, t.i. pašvaldībai ir jāsedz izmaksas, kuras netiek nosegtas ar ieņēmumiem.

Kopš 2009. gada uzņēmums ir veicis būtiskus taupības pasākumus, lai saglabātu tarifu nemainīgu un samazinātu izdevumus, vairākkārt tika pārskatīti pārvadātāja plānotie izdevumi, ierobežojot darbinieku atalgojumu, atliekot jaunu autobusu iegādes un samazinot citas pārvadājumu nodrošināšanas izmaksas.

Valsts šajā periodā ir veikusi izmaiņas Akcīzes likumā, kā arī uzdevusi par pienākumu degvielas tirgotājiem nodrošināt degvielas tirgu ar degvielas rezervēm, kas degvielas cenu, laika periodā no 2008.g.-2013.g., palielināja par 11%.

Pēc Ventspils domes ierosinājuma tika veikts pārvadātāja efektivitātes izvērtējums, salīdzinot ar pārvadājumiem citās pilsētās. Pētījums parādīja, ka pārvadājumi Ventspilī ir ievērojami efektīvāki, nekā pārvadājumi citās pilsētās:

  • autobusi tiek noslogoti par 75% vairāk nekā vidēji Latvijā;
  • pārvadājumu pašizmaksa ir zemākā valstī, un ir par 46% zemāka nekā vidējā pašizmaksa Latvijas pilsētās (bez Rīgas);
  • zaudējumu kompensācija uz 1 iedzīvotāju ir 2,3 reizes mazāka, nekā vidēji Latvijā (bez Rīgas), un 2,2 reizes mazāka rēķinot uz 1 pasažieri.

Lai Ventspils iedzīvotājiem neradītu pārāk lielu materiālo slogu, tarifs sabiedriskajā transportā tiek palielināts par 3 - 4 Euro centiem, jeb ~5 %, kas sedz tikai 6 %, jeb LVL 20700 no faktiskā izdevumu pieauguma. Pārējo, pamatoto izdevumu pieaugumu sedz Ventspils pilsētas dome.

2013. gada 16. decembrī