Aktualitātes

Apkopoti februāra aptauju rezultāti

Apkopoti pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2012.gada februāra mēnesī veikto pasažieru un autoostas apmeklētāju aptauju rezultāti.

Šogad vienlaikus tika veiktas trīs aptaujas par jautājumiem, kas pašlaik aktuāli pasažieru pārvadājumu jomā. Aptauju mērķi bija:

  • noskaidrot, kādus pakalpojumus būtu jāsniedz autoostai un vai tiktu radītas neērtības, ja autoostu slēgtu;
  • apzināt, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami pilsētas maršrutu autobusos uz Tārgali, Pilteni un Priekšpilteni;
  • aktualizēt informāciju par pasažieru apmierinātības līmeni ar pakalpojumu starppilsētu maršrutos.

No pasažieru viedokļa svarīgākā bija aptauja, kas saistīta ar Tārgales un Piltenes maršrutiem, jo no 1.janvāra maršruti uz Pilteni un Priekšpilteni ir iekļauti pilsētas maršrutu tīklā. Tā kā šiem maršrutiem un maršrutam Nr.1 „Autoosta - Piltene” kustības ceļi daļēji sakrīt,  bija nepieciešams veikt  optimizāciju, lai panāktu to, ka reisi nedublējas un tie būtu pēc iespējas rentablāki. Tā kā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” saņēmis vairākus iedzīvotāju ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī aptaujas rezultāti uzrādīja, ka autobusu kustības grafikos ir vairāki „sāpīgi punkti”, pašlaik jau tiek strādāts pie jauniem kustību grafikiem, kuros iespēju robežās būs ievēroti iedzīvotāju lūgumi atvieglot nokļūšanu pilsētā brīvdienu agrajās rīta stundās, kā arī nodrošināta Tārgales skolas skolēniem iespēju nokļūt mājās pēc mācību stundu beigām.

Otrā aptauja bija nozīmīga gan uzņēmuma darbiniekiem, gan pasažieriem un pilsētas iedzīvotājiem, kas mēdz izmantot autoostas pakalpojumus. Pašreiz  izveidojusies nejēdzīga situācija, jo Ministru kabineta noteikumi atļauj pārvadātājam izvēles iespēju – izmantot autoostu vai arī pasažierus uzņemt un izlaist no autobusa jebkurā citā vietā, ja to atļauj pašvaldība. Tādējādi pastāv iespēja, ka autoostas varētu tikt slēgtas. Grūti paredzēt, kādas tam varētu būt sekas, taču ir skaidrs, ka zaudētājs šajā situācijā nepašaubāmi ir pasažieris, kas zaudē iespēju saņemt visu nepieciešamo informāciju par autobusu reisiem un maršrutiem, iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā,  uzturēties uzgaidāmajā telpā, izmantot sanitāro mezglu un citas ērtības, ko piedāvā autoostas. Uzrunātie respondenti atzina, ka ir apmierināti ar Ventspils autoostas darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī  84% no aptaujātajiem norādīja, ka izjustu neērtības, ja autoosta tiktu slēgta. Iegūtos datus turpmāk savā darbā izmantos autoostas vadība.

Trešā aptauja, kas tika veikta starppilsētu maršrutu autobusos, aktualizēja dažus jautājumus, bet kopumā vērtējums par saņemto pakalpojumu ir visnotaļ pozitīvs. Viens no pēdējā laikā biežāk izteiktajiem priekšlikumiem ir saistīts ar jaunu starppilsētu autobusu pieturvietu izveidošanu Ventspils pilsētā. Pašlaik tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, kas ir šī pakalpojuma pasūtītājs, lai šādas pieturvietas ieviestu. Ja lēmums būs pozitīvs, tad drīz vien pasažieru ierosinājums tiks realizēts dzīvē

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” februāra mēneša aptaujas nu jau iespējams uzskatīt gandrīz vai par tradīciju, jo jau otro gadu tās tiek veiktas sadarbībā ar Ventspils 6.viduskkolas 8. klases skolēniem, kam tajā laikā ir projektu nedēļa un kas šādi gūst priekšstatu par to, ko nozīmē brīvprātīgo darbs.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vadība pateicas visiem pasažieriem un autoostas apmeklētājiem, kas atbalstīja intervētājus un sniedza atbildes uz mūs interesējošiem jautājumiem.