Aktualitātes

Aizvadītas autobusu vadītāju kārtējās sapulces

Aizvadītajā nedēļā pašvaldības SIA “Ventspils reiss” organizēja kārtējās autobusu vadītāju sapulces, kuru laikā autobusu vadītāji tika informēti par darba algas paaugstināšanu, kā arī pārrunāti citi ar autobusu vadītāju darbu un pasažieru pārvadājumiem saistītie jautājumi.

Autobusu vadītāji tika iepazīstināti ar pagājušā gada darba rezultātiem uzņēmumā kopumā un informēti par gaidāmajiem jaunumiem 2017. gadā, no kuriem būtiskākā ir izmaiņas darba samaksā. Pamatojoties uz labajiem darba rezultātiem, ko apliecināja arī 2016. gada SKDS novembra aptaujas rezultāti, autobusu vadītājiem paredzēts darba algas palielinājums par 6%. Autobusu vadītāji tika iepazīstināti arī ar 2017. gada autobusa vadītāju Profesionālās meistarības konkursa nolikumu un iespēju nopelnīt piemaksu par augstu profesionālo meistarību.

Sapulču laikā autobusu vadītāji tika informēti par SKDS aptaujas rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskā transporta pakalpojuma vērtējumam kopumā, kas 2016. gadā ir augstāks nekā iepriekš, un apkalpošanas un braukšanas kultūras vērtējumam, kas vistiešākajā veidā ir saistīts ar autobusu vadītāju darbu un kas šogad arī bija pozitīvāk vērtēts nekā iepriekš (apmierinātības līmenis ir 90% ).

Tika analizētas arī uzņēmumā saņemtās iedzīvotāju atsauksmes, pievēršot uzmanību ieteikumiem, kas var uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Sapulču laikā tika analizēti arī atsevišķi satiksmes drošības jautājumi, piemēram, kā pareizi izbraukt lokveida kustību, un atgādināti svarīgākie jautājumi no autobusu vadītāju darba instrukcijas, kā arī sniegtas atbildes uz autobusu vadītāju uzdotajiem jautājumiem.

Sapulces uzņēmumā tradicionāli notiek februārī un martā, kad ir apkopoti aizvadītā gada rezultāti.

2017. gada 22. februārī