Aktualitātes

2016. gada aptauja

Apkopojot 2016.gada novembra aptaujas rezultātus, secināts, ka īpaši pozitīvi pasažieri šogad novērtējuši autobusu vadītāju braukšanas kultūru, apkalpošanas kultūru un maršrutu izvēli.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2016.gada novembra aptaujas rezultāti sabiedriskā transporta jomā ir ar pozitīvu tendenci. Par to liecina gan domes darba vērtējums sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, ko pozitīvi vērtējuši 81% respondentu, gan arī pozitīvo vērtējumu pieaugums atsevišķos, tieši ar pakalpojumu saistītos kritērijos, ko vērtēja tie respondenti, kas pēdējā gada laikā izmantojuši sabiedrisko transportu.

Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem vērtējumā ir autobusu vadītāju braukšanas kultūra, un 92% respondentu to vērtējuši pozitīvi. Īpaši pozitīvi par braukšanas kultūru izteikušies tie, kas ar autobusiem pārvietojas 2-3 reizes nedēļā – 94% pozitīvu vērtējumu. Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” regulāri starādā, lai uzlabotu braukšanas kultūru. Tiek veikta prakstiska un teorētiska apmācība gan tiem autobusu vadītājiem, kas jau strādā uzņēmumā, gan stažēšanās tiem autobusu vadītājiem,kas tikko uzsāk savas darba gaitas. Jau 10 gadus uzņēmums rīko Autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu, kurā tiek pārbaudītas praktiskās braukšans iemaņas un teorētiskās zināšanas. Arī ikdienā tiek sekots līdzi braukšanas stilam, kā arī sapulcēs analizēti gan pozitīvie, gan negatīvie braukšanas kultūras piemēri.

2016. gadā 90% gadījumu respondenti pauduši apmierinātību ar apkalpošanas kultūru. Īpaši daudz apmierināto ir starp tiem respondentiem, kas ar sabiedrisko transportu pārvietojas 2-3 nedēļā – 93%. Par to, ka pasažieri ir vairāk apmierināti ar apkalpošanas kultūru, liecina arī saņemto atsauksmju skaits. 2016. gadā par šo tēmu saņemts uz pusi mazāk atsauksmju nekā 2015.gadā. Apkalpošanas kultūrai ikdienā seko līdzi uzņēmuma kontroles dienests, kā arī, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām un pateicībām, tiek veikts individuāls darbs ar autobusu vadītājiem.

Ar maršrutu izvēli kopumā apmierināti 83%, un vēl vairāk pozitīvo vērtējumu ir tiem, kas ar sabiedrisko transportu pārvietojas katru dienu – 91% . lai gan kardinālu izmaiņu Ventspils pilsētas maršrutos nav bijis, tomēr katru gadu, pamatojoties uz pasažieru priekšlikumiem, tiek ieviests kāds uzlabojums. Diemžēl ne vienmēr iespējams realizēt visus priekšlikumus, jo sabiedriskā transporta kustību nav iespējasm piemērot katra individuālajām vajadzībām, un jebkura jauna reisa vai maršruta atklāšanai nepieciešama iepriekšēja situācijas analīze, pasažieru plūsmas izpēte un ekonomiskais pamatojums.

2017. gada 8. februārī