Aktualitātes

"Ventspils reisam" trīs izcili sasniegumi

 "Ventspils reisam" trīs izcili sasniegumi

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, iegūstot Ilgtspējas indeksa Sudraba kategoriju un Labklājības ministrijas atzinību kā ģimenei draudzīgs komersants, vēlreiz apliecinājis, ka uzņēmums strādā veiksmīgi un atbildīgi. Iegūtais augstais novērtējums ir garants tam, ka arī turpmāk tiks sniegti augstākajām kvalitātes prasībām atbilstoši pakalpojumi, kā arī tiks nodrošinātas darba vietas un sociālās garantijas strādājošiem. Labklājības ministrijas atzinība savukārt apstiprina to, ka „Ventspils reiss” darbojas atbilstoši pašvaldības mērķiem un ir daļa no pilsētas, kas prezentē sevi kā ģimenei draudzīgu.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” jau vairākus gadus mērķtiecīgi strādā, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma kvalitātes atbilstību augstākajiem standartiem. Ieviešot integrētās vadības sistēmu, pašvaldības SIA "Ventspils reiss” jau 2008.gadā sevi pieteica kā uzņēmums, kurā domā par ilgtspējīgu attīstību. Par to, ka attīstība turpinās, liecina arī citi augsti novērtējumi - 2012.gadā uzņēmuma vadība iekļauta 184 Latvijas uzņēmumu efektīvāko uzņēmumu vadītāju topā, uzņēmums atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju valstī un par otru drošāko autoparku Latvijā.

Tas, ka pašvaldības SIA „Ventspils reiss” pēdējo divu laikā saņēmis vairākus izcilus vērtējumus par paveikto, ir visu līmeņu vadības, īpaši augstākās vadības, nopelns, kas pratusi sekmīgi vadīt uzņēmumu arī ekonomiskās krīzes laikā.

Ilgtspējas indekss radīts, lai rosinātu uzņēmējus būt sociāli atbildīgiem, dalīties pozitīvo darbu pieredzē un saņemt objektīvu un neatkarīgu sava darba novērtējumu, ko iespējams izmantot attīstības plānošanai. Uzņēmu tas vienlaikus gan attīsta, gan pārbauda, gan palīdz sakārtot. Tā piešķiršanu, pamatojoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju, izvērtē kompetentu ekspertu padome. Biznesa prakse tika vērtēta piecās būtiskās darbības jomās –stratēģija (darbības plānošana ilgtermiņā), tirgus attiecības (atklātība un atbildība pret klientiem), darba vide (personāla politika), vide (uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi) un sabiedrība (veselības veicināšanas pasākumi, sadarbība ar vietējo kopienu).

Ilgtspējas indeksa noteikšanas iniciatori ir Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts. Šogad vidējais lgtspējas indeksass Latvijā ir 66.4%. „Ventspils reisa” rezultāts kopumā ir augstāks par vidējo – 73.9%. Organizatori īpaši atzinīgi vērtēja faktu, ka uzņēmuma autobusu vadītājiem tiek organizēts Profesionālās meistarības konkurss (sākot no 2007.gada), testēšana ceļu satiksmes noteikumu pārzināšanā, kā arī drošas un ekonomiskas braukšanas apmācības.

Veidojot uzņēmumu topus ļoti bieži galvenie kritēriji ir mārketinga, atpazīstamības vai apgrozījuma rādītāji, tādējādi orientējoties tikai uz rezultātu. Ilgtspējas indekss vērtē to, kas praktiski uzņēmumā notiek. Kā noslēguma pasākumā atzina LDDK priekšsēdētāja L.Meņģelsone „ ilgtspējas indeksa dalībnieki parādīja, kas veido Latvijas biznesa eliti”.

Latvijā Ilgtspējas indeksu nosaka jau ceturto gadu, dalība tajā ir brīvprātīga, bez maksas un pieejam jebkuram Latvijā reģistrētam uzņēmumam, kuram nav nodokļu parādu.

Trešais panākums saistīts ar veselīga dzīves veida veicināšanu un atbalstu sportiskām aktivitātēm. „Ventspils reiss” komanda izcīnījusi 3.vietu Lattelcom komandu kausā starptautiskajā Nordea Rīga maratonā. Ar uzņēmuma atbalstu, komanda un darbinieki individuāli regulāri piedalās dažādos veselību veicinošos un sportiskos pasākumos, uzrādot augstus rezultātus gan individuālajā, gan komandu vērtējumā.