Aktualitātes

Kāpēc mani neuzņēma autobusā?

Nereti gadās saņemt sūdzības no pasažieriem par to, ka autobusa vadītājs atteicies uzņemt autobusā, lai gan tajā ir bijušas brīvas vietas. Visbiežāk tāda situācija rada neizpratni, jo pasažieriem šķiet, ka, samaksājot par biļeti,  brauciens tiek garantēts. Pēc būtības tā arī ir, taču – mēdz būt arī izņēmumi. Tāpēc skaidrosim, kad un kāpēc autobusa vadītājs var atteikt braucienu.

2020. gada 14. jūlijā, 08:13

Mūžizglītība kā izaugsmes iespēja

Augsti kvalificēts plaša profila speciālists ir viena no uzņēmuma lielākajām vērtībām, tāpēc “Ventspils reiss”, jau slēdzot darba līgumus, iekļauj tajos nosacījumu par to, ka katra darbinieka pienākums ir regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties atbilstošās apmācībās.

2020. gada 9. jūlijā, 10:27

Resertifikācijas audits aizvadīts izcili

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” integrētās vadības sistēmas resertifikācijas auditu aizvadījis izcili – nav konstatēta neviena neatbilstība. Audita rezltāti  apliecina ne tikai uzņēmuma darbības atbilstību 4 starptautiski atzītiem standartiem, bet arī izaugsmi un spēju sasniegt izvirzītos mērķus, būt atbildīgiem pret pasažieriem, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

2020. gada 6. jūlijā, 10:39

Sabiedriskajā transportā - tikai ar derīgu invalīda apliecību

Lai saņemtu valsts piešķirtās braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā, noteiktām pasažieru kategorijām jāuzrāda derīga invalīda apliecība. Covid – 19 vīrusa izplatības dēļ, izveidojusies situācija, kad bija apgrūtināta iespēja atjaunot invaliditātes termiņu un apliecību. Tāpēc esam saņēmuši jautājumu no pasažieriem, kā tas ietekmē pārvietošanos ar sabiedrisko transportu?Lai saņemtu valsts piešķirtās braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā, noteiktām pasažieru kategorijām jāuzrāda derīga invalīda apliecība. Covid – 19 vīrusa izplatības dēļ, izveidojusies situācija, kad bija apgrūtināta iespēja atjaunot invaliditātes termiņu un apliecību. Tāpēc skaidrojam, kā tas ietekmē pārvietošanos ar sabiedrisko transportu.

2020. gada 2. jūlijā, 10:29

Kontakti