Ventspils reiss, PSIA

 • Palielinātais fonta izmērs
 • Noklusētais fonta izmērs
 • Samazinātais fonta izmērs

Sabiedrības atbalsta principi

Nefinanšu pārskats 2016.gads


 • Sabiedrības atbalsta pasākumi ir joma, kurā ar saviem priekšlikumiem iespējams iesaistīties jebkuram - gan uzņēmuma darbiniekam, gan pasažierim, gan jebkuram  interesentam
 • Sabiedrības atbalsta pasākumus plāno un koordinē kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs kopā ar sabiedrisko attiecību speciālistu.

Priekšlikumu iesniegšanas kārtība

 • Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā vai klātienē, tiekoties ar atbildīgajiem darbiniekiem, kas pēc tam izvērtēs uzņēmuma iespējas priekšlikuma realizācijai.

Šīs jomas aktivitātes tiek rūpīgi plānotas un ir iekļautas kapitālsabiedrības mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību kārtējā gada stratēģijā, kura regulāri tiek izvērtēta un koriģēta pēc nepieciešamības.

Uzņēmums piedāvā: mācību ekskursijas, improvizētas mācību stundas par satiksmes drošības jautājumiem pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem; iespēju izvietot bezmaksas izstādes autoostas uzgaidāmajā zālē


Pasākumi iepriekš jāpiesaka sabiedrisko attiecību speciālistam pa tālruni 63622422

Uzņēmums savā darbībā realizē vairākus sabiedrības atbalsta principus:

 • pieejams, drošs un kvalitatīvs pakalpojums;
 • vides aizsardzība;
 • tehnoloģiju pieejamība;
 • transporta nozares un ar to saistīto tradīciju popularizēšana un saglabāšana;
 • izglītība un kultūra;
 • sabiedrības veselība un labklājība.

Par prioritārām jomām noteiktas

 • cilvēktiesības, kas ietver pieejamu, drošu un kvalitatīvu pakalpojumu;
 • vides aizsardzību, kurā galvenais ieguldījums ir jaunu un modernu, videi draudzīgu autobusu iegāde, kā arī videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras izveide;
 • izglītība un kultūra, kas ietver gan sabiedrības izglītošanu satiksmes drošības jomā, gan darbinieku mūžiglītību, gan uzņēmuma līdzdalību dažādos kultūras pasākumos.

Galvenais sabiedrības atbalsta princips  ietverts arī kapitālsabiedrības definētajā misijā –

nodrošināt augstākās kvalitātes drošus un komfortablus pasažieru pārvadājumus

jebkurai iedzīvotāju grupai.

Kapitālsabiedrības darbība sabiedrības atbalsta jomā tiek organizēta tā, lai

 • iegādājoties tikai zemās grīdas pilsētas maršrutu autobusus un starppilsētu autobusus, kas pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem, padarītu pakalpojumu pieejamu, drošu un kvalitatīvu jebkuram sabiedrības loceklim, tādējādi rūpējoties gan par atsevišķu sabiedrības grupu integrācijas iespējām, gan par sabiedrību kopumā;
 • informētu un izglītotu sabiedrību un  darbiniekus, tādējādi rūpējoties par savu pasažieru un darbinieku drošību, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu auditorijai, kā arī trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuriem finansiālu apsvērumu dēļ ir grūti parūpēties par savu drošību;
 • iegādājoties tikai jaunus autobusus, kas aprīkoti ar vismodernākajām drošības sistēmām, nodrošinātu atbalsta pasākumus ne tikai sabiedrības, bet arī vides jomā;
 • veicinātu profesionālo pēctecību uzņēmumā, nodrošinot prakses vietas studentiem, kas apgūst kapitālsabiedrības darbībai nepieciešamās profesijas, organizējot mācību ekskursijas un piedaloties Karjeras un ēnu dienās

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 aprīlis 2017 08:48  

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons