Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Arturs Lieģis – Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vada kopš 2001.gada 20.septembra. Pirms tam (1994 – 2001) Kuldīgas domes priekšsēdētājs.

Beidzis Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, apguvis tehniķa automehāniķa specialitāti. Latvijas Universitātē ieguvis augstāko juridisko izglītību.

Ir Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) valdes loceklis un viceprezidents, vada Pilsētas pasažieru pārvadātāju sekcijas darbu, izvirzīts vairākās darba grupās, kas saistītas ar jaunu likumu, MK noteikumu u.c. normatīvo dokumentu izstrādi un aizstāvēšanu LR Saeimā, MK, LPS un starpministriju sarunās.

2012./ 2013. gadā ir Rotari International Ventspils kluba prezidents.

 

Arvis Bernics- Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” direktors

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” strādā no tās dibināšanas dienas -1997.gada 14.marta, sākumā kā galvenais inženieris, no 2000.gada 08.augustā sāka pildīt direktora pienākumus. Ikdienā veic pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto dienestu un struktūrvienības pārvaldi, nodrošina uzņēmumā pastāvīgu saimniecisko darbību, vada ikdienas ražošanas gaitu un veic citus administratīvus pienākumus.

Beidzis Rīgas Tehnisko universitāti- ieguvis inženiera mehāniķa kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu visaptverošā kvalitātes vadībā.

 

Oksana Zālīte- Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” galvenā grāmatvede

Par galveno grāmatvedi Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” strādā no 2008.gada aprīļa.

Ir galvenā grāmatvede ar lielu pieredzi dažādās nozarēs. Pirms tam vairākus gadus strādājusi par vecāko grāmatvedi vienā no Ventspils lielākiem būvuzņēmumiem A/S „DCM- montāža”.

Ieguvusi sociālo zinātņu un profesionālo maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. Regulāri papildina savu profesionālo pieredzi dažādos kursos un semināros, labprāt dalās savā pieredzē ar radniecīgo un citu nozaru grāmatvežiem.

 

Personāldaļas un IVS vadītāja - Ginta Rassa

Galvenā ekonomiste - Kristīne Briede

Pārvadājumu daļas vadītāja p.i., autoostas administrators - Andris Otto

Galvenais inženieris - Reinis Rasa

 

 


 

Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons