Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Pilsētas maršruti

 

KARTE

Piltenes pagrieziens - Tārgale

Nr. 1A Piltenes pagrieziens - Tārgale
No Piltenes pagrieziena No Tārgales
6:55(1-5,7) 21:50(7)
Autoosta - Tārgale

Nr. 1 Autoosta - Tārgale
Autoosta Tārgale
5:40(1-5) 6:05(1-5)
7:40(1-7) 7:10(1-5,7)
8:50(1-5) 8:10(1-7)
10:20(1-7) 9:20(1-5)
11:25(7) 10:50(1-7)
12:50(1-7) 11:50(7)
13:50(1-7) 13:20(1-7)
16:10(1-7) 14:20(1-7)
17:20(6-7) 16:50(1-7)
17:40(1-5) 17:45(6-7)
19:30(1-7) 18:05(1-5)
20:35(1-7) 19:55(1-7)
21:25(7) 21:00(1-7)

Saules iela - A/S "Ventamonjaks" Nr.2

 

Nr. 2 Naftas piestātne - Saules iela
Centrs (pie Swedbank) Ventbunkers Viesnīca Vilnis Centrs Saules iela
7:25(1-5)Vb
7:30(1-5)Vb 8:10(1-5)
8:15(1-5)
8:30(1-5)
8:40(1- 5)c15:20(1-5)
15:30(1-5)Vb
15:35(1-5)Vb
16:02(1-5)
16:05(1-5) 16:20(1-5) 16:30(1-5)
16:35(1-5)
16:50(1-5)c

 

Virves iela - Siguldas iela

 

Nr. 3 Virves iela - Siguldas iela
Centrs (pie Swedbank) Siguldas iela Centrs Virves iela


7:15(6) 7:25(1-7)
7:40(1-7)Kursa 7:52(1-7)Vk 8:10(1-7)Vk 8:25(1-7)
8:40(1-7) 8:52(1-7) 9:10(1-7) 9:25(1-5) (c)
9:40(1-7) 9:52(1-7) 10:10(1-7) 10:25(1-7)
10:35(1-7) 10:47(1-7) 11:02(1-7) 11:12(1-7)c
11:55(1-7) 12:07(1-7) 12:25(1-7) 12:35(1-5)Inž.,c
12:55(6-7)(c)
12:50(1-7) 13:02(1-7) 13:20(1-7) 13:30(1-7)
13:47(1-5) 14:00(1-5)
13:40(1-7) 13:52(1-7) 14:10(1-7) 14:20(1-7)
14:15(1-5) 14:27(1-5) 14:45(1-5) 15:00(1-5)c
14:30(1-7) 14:42(1-7)
15:00(1-7)Vk

15:25(1-7)

15:35(1-7) 15:47(1-7) 16:05(1-7) 16:20(1-7)
16:40(1-7) 16:52(1-7) 17:10(1-7) 17:25(1-7)(c)
17:35(1-7) 17:47(1-7) 18:05(1-7) 18:15(1-7) c


18:10(1-7) Inž.
18:25(1-7)
18:35(1-7) 18:47(1-7) Vk 19:05(1-7)Vk 19:20(1-7)
19:35(1-7) 19:47(1-7) 20:05(1-7) 20:1591-7)
20:25(1-7) 20:37(1-7) 20:55(1-7)
21:10(6-7) (c)

Virves iela - Meža kapi - Virvers iela

 

Nr. 3K
Virves iela - Meža kapi - Virves iela
Virves iela
Meža kapi

12:35(6-7) 12:47(6-7)

Virves iela - Meža kapi - Virvers iela

 

Nr. 3B
Virves iela - Meža kapi - Centrs
Virves iela
Meža kapi

9:20(6-7) 9:30(6-7)

Selga - Siguldas iela

Nr. 4 Selga - Siguldas iela
Centrs (pie Swedbank) Siguldas iela Centrs Selga
6:05(1-5) 6:20(1-7) 6:35(1-7)Kursa
6:48(1-7) Kursa 7:00(1-7)(c) 7:15(1-5) 7:30(1-5)
7:20(1-7) 7:35(1-7) 7:55(1-7)Kursa
7:45(1-5) 8:15(1-5) 8:32(1-5) 8:45(1-5)
8:10(1-7) Kursa 8:22(6-7) 8:40(6-7) 8:55(6-7)
8:57(1-5) 9:09(1-5)c 9:00(1-6) 09:55(1-7)
9:10(6-7) 9:22(1-7) 9:40(1-7) 10:40(1-7)
10:10(1-7) 10:22(1-7) 10:40(1-7) 10:55(1-7)c
10:55(1-7) 11:05(1-7) 11:25(1-7) 11:40(1-7)
11:55(1-7) 12:05(1-7) 12:20(1-7) 12:37(1-7)c
12:40(1-7) 12:55(1-7)
13:10(1-7) 13:22(1-7) 13:40(1-7) 13:55(1-7)
14:10(1-7) 14:22(1-7) 14:40(1-7) 14:55(1-7)
15:10(1-7) 15:22(1-7) 15:40(1-7) 15:55(1-7)
16:10(1-7) 16:22(1-7) 16:40(1-7) 16:55(1-7)Kursa
17:10(1-7) Kursa 17:22(1-7) 17:40(1-7) 17:55(1-7)
18:10(1-7) 18:55(1-7)
19:10(1-7) 19:25(1-7) 19:43(1-7) 19:55(1-7)Kursa
20:07(1-7) Kursa 20:19(1-7) 20:36(1-7) 20:50(1-7)
21:05(1-7) 21:17(1-7) 21:35(1-7) 21:50(1-7)c

P/s Selga - Kuldīgas iela

 

Nr. 4a Centrs - Selga
Centrs Vecpilsētas tirgus Inženieru iela
10:15(1-7) 10:22(1-7) 10:27(1-7)
13:15(1-7) 13:22(1-7) 13:27(1-7)
18:30(1-7) 18:36(1-7) 18:41(1-7)
Selga - Centrs
Selga Inženieru iela Vecpilsētas tirgus
9:15(1-6) 9:28(-6) 9:33(1-6)
13:40(1-7) 13:53(1-7) 13:58(1-7)

Inženieru iela - Celtnieku iela

 

Nr. 5 Inženieru iela - Siguldas iela
Centrs (pie Swedbank) Siguldas iela Centrs Inženieru iela

7:20(1-5) 7:35(1-5) 7:45(1-5)
7:50 (1-7) 7:36(1-5) 7:51 (1-5) 8:01 (1-5)
8:06(1-7) 8:10(1-7) 8:25(1-7) 8:35(1-7)
8:40(1-7) 9:00(1-7) 9:15(1-7) 9:25(1-7)
9:30(1-7) 9:50(1-7) 10:05(1-7) 11:55(1-7)
12:00(1-7) 12:20(1-7) 12:35(1-7) 12:45(1-7)
12:50(1-7) 13:10(1-7) 13:25(1-7)

13:35(1-7)(c)

13:40(1-5) 14:00(1-5)
14:15(1-5) 14:25(1-5)c
16:40(1-5) 16:50(1-5)
16:55(1-5) 17:15(1-5) 17:30(1-5) 17:40(1-5)
17:45(1-5) 18:05(1-5)c

A/S "Ventamonjaks" - Meža kapi - Saules iela

 

Nr. 6 Ventamonjaks - Meža kapi - Saules iela
Centrs Saules iela Centrs (pie Swedbank) Vent - amonjaks Viesnīca Vilnis
6:35(1-7) 6:45(1-7)Vb 6:55(1-7)Vb 7:20(1-7) 7:25(1-7)
7:40(1-7) 7:50(6-7)c 8:00(6-7)Vb 8:20(6-7) 8:24(6-7)
8:40(6-7) 8:50(6-7)c 8:30(1-5) 8:35(1-5)
8:50(1-5) 9:00(1-5) c 10:05(6-7) 10:20(6-7)JK
10:25(6-7) 10:40(6-7)JK
10:35(6-7)JK 10:45(6-7) 10:50(6-7) 11:05(6-7)
10:55(1-7)JK 11:05(1-7) 11:10(1-7) 11:25(1-7)JK
11:20(6-7)(Mk
11:40(1-7)Jk 11:50(1-7) 11:55(1-7) 12:10(1-7)
12:25(1-7) 12:35(1-5) c
12:35(6-7) 12:40(6-7) 13:05(6-7)
13:20(6-7)Mk
14:20(6-7)Jk 14:30(6-7) 14:35(6-7) 14:50(6-7)
15:05(1-7)JK 15:15(1-7) 15:20(1-7) 15:35(1-7)
15:50(1-7) 16:00(1-7)Vb 16:05(1-7)Vb 16:27(1-7)Jk 16:30(1-7)Jk
16:45(1-7)Jk 16:55(1-5)c
15:55(6-7) 17:00(6-7) 17:15(6-7)c
18:45(1-6) 18:55(1-6)Vb 19:00(1-6)Vb 19:20(1-6)c 19:24(1-6)c

 

Meža kapi - Ventspils nafta - Ventamonjaks

 

Nr. 6A Meža kapi - Ventspils nafta - Ventamonjaks
Meža kapi Inženieru iela Centrs (pie Swedbankas) Ventspils nafta
7:48Vb(1-5) 7:50(1-5) 7:55(1-5) 8:20(1-5)

Kuldīgas iela - Staldzene

 

Nr. 8 Staldzene- Centrs
Centrs (pie Swedbankas) Staldzene
6:30(1-5) 7:00(1-5)
7:30(1-6) Lb 8:06(1-6)
8:40(1-7) Bd 9:10(1-7)
9:20(1-5)Bd 9:55(1-5)
10:40(1-7) Bd 11:15(1-7)
11:50(1-7) 12:25(1-7)
12:57(1-7) 13:30(1-7)
14:10(1-7) Lb 14:45(1-7)
15:20(1-7) 15:50(1-7) Bd
16:30(1-7) 16:55(6-7)Bd
17:55(1-7) 18:20(1-7) Bd
18:55(1-7) 19:20(1-7)
20:10(1-6) Lb 20:40(1-6)

Staldzne - Inženieru iela

Nr. 8A Staldzene - Inženieru iela
Staldzene Ventspils nafta Centrs
17:00(1-5) 17:08(1-5) 17:30(1-5)

Autoosta - Vārve

 

Nr. 9 Ventspils - Vārve
Autoosta Vārve
10:40(1-7) 11:00(1-7)
17:20(1-7) 17:40(1-7)

Medņu iela - A/S "Ventamonjaks"

Nr. 10 Medņu iela - Ventamonjaks
Centrs Medņu iela Centrs (pie Swedbankas) Vent - amonjaks Viesnīca Vilnis
6:40(1-5) 6:44(1-5)
7:00(1-5) 7:05(1-5)Vb 7:20(1-5) Vb 7:40(1-5) 7:44(1-5)
8:05(1-7) 8:10(1-7) 8:20(1-7) 8:40(1-7)
8:55(1-7) 9:00(1-7) 9:10(1-7) 9:25(1-7)
9:40(1-7) 9:45(1-7)c
10:55(1-7) 11:00(1-7) 11:10(1-7) 11:40(1-7) 11:44(1-7)
12:00(1-7) 12:05(1-7)Vb 12:20(1-7)Vb 12:41(1-7) c 12:44(1-7) c
15:35(1-7) 15:40(1-5)Vb 15:52(1-5)Vb 16:12(1-5) 16:15(1-5)
15:40(6-7) 15:52(6-7) 16:15(6-7)c
16:15(1-7) 16:20(1-7) 16:30(1-7) 16:45(1-7)
16:35(1-5) 16:40(1-5)Vb 16:52(1-5)Vb 17:12(1-5) 17:15(1-5)
17:00(1-7) 17:05(1-7) 17:20(1-7) 17:40(1-5) 17:44(1-7)
17:35(1-5) 17:40(1-5)c
18:00(1-7) 18:05(1-7) 18:20(1-7) 18:40(1-5) 18:45(1-7)
19:00(1-7) 19:12(1-7)Vb 19:25(1-7)Vb 20:12(1-5) 20:16(1-5)
20:25(1-5)

(VV – kursē līdz „Viesnīca „Vilnis””, c- kursē līdz centram)

Loču iela - Celtnieku iela

Nr. 20 Celtnieku iela - Loču iela
Centrs Loču iela Centrs (pie Swedbankas) Celtnieku iela
7:19
7:36 7:50(1-5) 7:55(1-5) 8:08(1-5)
8:23(1-5) 9:39(1-5) 9:45(1-5) 9:55

10:11 10:25 10:30 10:42
10:57 11:15 11:20 11:32
11:47 12:01c
13:22 13:31 13:36 13:46
14:01 14:21 14:26 14:38
14:52 15:10 15:15 15:32
15:4617:37 17:41 17:52
18:06

"Ventspils Koks" - A/S "Ventspils nafta" (kursē pa Apvedtiltu)

 

Nr. 21

Ventspils Nafta - Sārnates iela

(pa Apvedtiltu)

Darbdienās
Centrs Sārnates iela/Ventspils koks Centrs (pie Swedbank) Ventspils Nafta Celtnieku iela
7:01 7:07

8:52 8:58 9:26 9:28
9:49 10:02 10:08 10:37Vk 10:39Vk
13:01 13:14 13:20 16:06 16:08
16:28 16:41 16:47 17:16Vk 17:18Vk
17:38VkBRĪVDIENĀS

(svētdienās maršruts Nr.21 nekursē)

Centrs

Sārnates iela/

Ventspils koks

Centrs (pie Swedbank) Ventspils Nafta Celtnieku iela
9:30(6) 9:32(6)
9:52(6) 10:02(6) 10:13(6) 10:38(6)Vk 10:40(6)Vk
11:01(6)Vk 11:24(6) 11:31(6) 12:33(6) 12:35(6)
12:51(6) 13:05(6) 13:10(6) 13:41(6) 13:43(6)
14:04(6) 14:14(6)c 15:38(6) 16:03(6) 16:05(6)
16:28(6) 16:41(6) 16:52(6)

Inženieru iela - Celtnieku iela

Nr. 22A

Celtnieku iela - BucherCentrs

Inženieru iela

Bucher

Saules iela

Celtnieku iela 

 

 

 

6:55*


7:10*

7:20*

7:25*Inž

 

7:20*


7:35*

7:45*

 

 

13:31*


13:46*

13:56*

14:03*

14:06*

14:11*


14:26*

14:35*

14:38*

14:43*

16:31*


 

16:31*

16:36*

16:41*


16:46*

16:57*

17:10*

17:14*

 


Meža kapi - A/S "Ventspils nafta"

 

Nr. 23 Meža kapi - Ventspils Nafta
Centrs Meža kapi Centrs (pie Swedbank) Ventspils Nafta Celtnieku iela
7:10(no Inženieru ielas) 7:13 B 7:20 B 8:10 8:12
8:27 10:48 10:50
11:07 11:21 11:29 11:50 11:52
12:07 12:21 12:29 12:50 12:52
13:07 13:19 13:26 14:24 14:26
14:42 14:57 15:03 15:27 15:29
15:44
19:10 (no Inženieru ielas) 19:13 B 19:20 B 20:11 20:13
20:28

 

Inženieru iela - Vecpilsētas tirgus - Kursa (kursē pa apvedtiltu)

Nr. 24 Inženieru iela-Vecpilsētas tirgus-Kursa (kursē pa apvedtiltu)
Centrs (pie Swedbank) Vecpilsētas tirgus (uz Inženieru ielu) Inženieru iela Vecpilsētas tirgus (uz Kursu) Centrs Kurekss Kursa


7:28(1-5)K
7:32(1-5)K
7:35(1-5)K
7:56(1-5)
8:01(1-5)
8:16(1-5) 8:21(1-5)10:27(6)
10:42(6) 10:47(6)

Ventspils - Kurzeme

Ventspils - Kurzeme
Kursē trešdienās, sestdienās, svētdienās
(no aprīļa līdz oktobrim)
Inženieru iela
Kurzeme

9:15

(kursē caur Pārventu)

10:00

(līdz Dzelzceļa stacijai)

Dzelzceļa stacija
Kurzeme
18:45

19:15

(kursē caur Pārventu līdz Inženieru ielai)

 

 

 

Autoosta - Akmeņdziras

Ventspils AO - Akmeņdziras
Kursē trešdienās, piektdienās, svētdienās
(no aprīļa līdz oktobrim)
Autoosta Akmeņdziras
trešd., piektd. 10:00 trešd., piektd. 10:45
trešd., piektd., svētd.18:45 trešd., piektd., svētd. 19:15
svētd. 9:00 svētd. 9:40


Autoosta - Priekšpiltene
Nr. 12 Autoosta - Priekšpiltene
Autoosta Priekšpiltene
7:43(1-5) 8:25(1-5)
17:20(1-5) 18:08(1-5)

Autoosta - Piltene

Nr. 11 Autoosta-Piltene-Autoosta
Autoosta Piltene
6:30(1-5) 7:05(1-5)
6:10(6) 6:45(6)
8:50(6-7) 9:30(6-7)
11:25(1-6) 12:08(1-6)
18:30(1-7) 19:11(1-7)
21:25(1-6) 22:01(1-6)

 

Autoosta - Centrs - Piltene

Nr. 11A  Autoosta - Centrs - Piltene
Autoosta Piltene
14:45(1-7) 15:30(1-7)

Nr.13 "Ventspils autoosta - Ventava"

Ventspils autoosta Ventava
07.00 (1-5) 07.30 (1-5)

 

Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons

Apzīmējumi

* - brīvdienās nekursē

** - darbdienās nekursē

*** - svētdienās nekursē

C - kursē līdz centram

(c) - brīvdienās kursē līdz centram

sc - svētdienās kursē līdz centram

Vb - kursē līdz Ventbunkeram

Lb - kursē līdz Laivu bāzei

(no aprīļa līdz oktktobrim)

Bd - kursē līdz Briežu dārzam

(no aprīļa līdz oktobrim)

Tilts - kursē līdz Ventas tiltam

Kursa - kursē līdz SIA Kursa

Inž - kursē caur Inženieru ielu

Vk - kursē līdz Ventspils kokam

Vv - kursē līdz viesnīcai "Vilnis"

K - kursē līdz SIA „Kurekss”

A - pēc pasažieru lūguma kursē

gar autoostu

Dz - pēc pasažieru lūguma kursē

gar dzelzceļa staciju

B - Kursē līdz Būšnieku ezeram

(no aprīļa līdz oktobrim)