Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Pilsētas maršruti

 

KARTE

Piltenes pagrieziens - Tārgale

Nr. 1A Piltenes pagrieziens - Tārgale
No Piltenes pagrieziena No Tārgales
6:55(1-5,7) 21:50(7)
23:00(1-6)
Autoosta - Tārgale

Nr. 1 Autoosta - Tārgale
Autoosta Tārgale
5:40(1-5) 6:05(1-5)
7:40(1-7) 7:10(1-5,7)
8:50(1-5) 8:10(1-7)
10:20(1-7) 9:20(1-5)
11:25(7) 10:50(1-7)
12:50(1-7) 11:50(7)
13:50(1-7) 13:20(1-7)
16:10(1-7) 14:20(1-7)
17:20(6-7) 16:50(1-7)
17:40(1-5) 17:45(6-7)
19:30(1-7) 18:05(1-5)
20:35(1-7) 19:55(1-7)
21:25(7) 21:00(1-7)
22:40(1-6)

Saules iela - A/S "Ventamonjaks" Nr.2

 

Nr. 2 Naftas piestātne - Saules iela
Centrs (pie Swedbank) Ventbunkers Viesnīca Vilnis Centrs Saules iela7:15* 7:25* Vb
7:30 *Vb 8:10* 8:15* 8:30* 8:40 *c
15:35*Vb


15:20 15:30*Vb
15:35 **
16:02*
16:05 16:20 16:30 (c)
16:35*
16:50* 17:05* 17:15*c

 

Virves iela - Siguldas iela

 

Nr. 3 Virves iela - Siguldas iela
Centrs (pie Swedbank) Siguldas iela Centrs Virves iela


7:15 7:25
7:40 Kursa 7:52 Vk 8:10 Vk 8:25
8:40 8:52 9:10 9:25 (c)
9:40 9:52 10:10 10:25
10:35 10:47 11:02 11:12c
11:55 12:07 12:25
12:50 13:02 13:20 13:30
13:40 13:52 14:10 14:20
14:30 14:42 Vk 15:00 Vk

15:25

15:35 15:47 16:05 16:25
16:40 16:52 17:10 17:25 (c)
17:35 17:47 18:05 18:15 c18:25
18:35 18:47 Vk 19:05 Vk 19:20
19:35 19:47 20:05 20:15
20:25 20:37 20:55
21:10 c

Virves iela - Meža kapi - Virvers iela

 

Nr. 3K
Virves iela - Meža kapi - Virves iela
Virves iela
Meža kapi

12:35** 12:47**

Virves iela - Meža kapi - Virvers iela

 

Nr. 3B
Virves iela - Meža kapi - Centrs
Virves iela
Meža kapi

9:20** 9:30**

Saules iela - Siguldas iela

 

Nr. 4 Selga - Siguldas iela
Centrs (pie Swedbank) Siguldas iela Centrs Selga


5:35* 5:45*
5:55* 6:05 6:20 6:35 Kursa
6:48 Kursa 7:00 (c) 7:15* 7:30*

7:15* 7:35 7:55 Kursa
7:45* 7:57* c

8:10 Kursa 8:22 8:40 8:55


9:00* 09:55
9:10 9:22 9:40 10:40
10:10 10:22 10:40
10:55c
10:55 11:05 11:25 11:40
11:55 12:05 12:20 12:37c


12:40 12:55
13:10 13:22 13:40 13:55
14:10 14:22 14:40 14:55
15:10 15:22 15:40 15:55
16:10 16:22
16:40 16:55Kursa
17:10 Kursa
17:22 17:40 17:55
18:10
18:55
19:10 19:25
19:43
19:55 Kursa
20:07 Kursa
20:19 20:36 20:50
21:05
21:17 21:35 21:50 c

 

P/s Selga - Kuldīgas iela

 

Nr. 4a Centrs - Selga
Centrs Vecpilsētas tirgus Inženieru iela
10:15 10:22 10:27
13:15 13:22 13:27
18:30 18:36 18:41
Selga - Centrs
Selga Inženieru iela Vecpilsētas tirgus
9:15* 9:28* 9:33*
13:40 13:53 13:58

 

Inženieru iela - Celtnieku iela

 

Nr. 5 Inženieru iela - Siguldas iela
Centrs (pie Swedbank) Siguldas iela Centrs Inženieru iela

7:20* 7:35* 7:45*
7:50 8:10 8:25 8:35
8:40 9:00 9:15 9:25
9:30 9:50 10:05 11:55
12:00 12:20 12:35 12:45
12:50 13:10 13:25 13:35 (c)
13:40* 14:00*
14:15* 14:25*c
16:40* 16:50*
16:55* 17:15* 17:30* 17:40*
17:45* 18:05*c

 

Saules iela - A/S "Ventamonjaks"

 

Nr. 6 Ventamonjaks - Meža kapi - Saules iela
/darbdienās/
Centrs Saules iela Centrs (pie Swedbank) Vent - amonjaks Viesnīca Vilnis


5:55 Vb 6:15 6:20
6:35 6:45 Vb 6:55 Vb 7:20 7:25
7:40

8:30 8:35
8:50 9:00 c


10:55 11:05 11:10
11:25
11:40 11:50 11:55
12:10
12:25 12:35 c


15:05 15:15 15:20
15:35
15:50 16:00 16:05 16:27
16:30
16:45 16:55 17:00
17:15
17:30 17:40 c


18:45 18:55 Vb 19:00 Vb 19:25 c 19:30 c
Nr. 6 Ventamonjaks - Meža kapi - Saules iela
/brīvdienās/
Centrs Saules iela Centrs (pie Swedbank) Vent - amonjaks Viesnīca Vilnis
6:35 6:45 Vb 6:55 Vb 7:20 7:25
7:40 7:50 c 8:00 Vb 8:20 8:24
8:40 8:50 c


9:50 10:00 10:05
10:20
10:25
10:40
10:35 10:45 10:50
11:05
10:55 11:05 11:10
11:25
11:20 11:30c


11:40 11:50 11:55
12:10
12:25 12:35 12:40
13:05
13:20 13:30 c

14:20 14:30
14:35

14:50
15:05 15:15 15:20
15:35
15:50 16:00 16:05 16:27
16:30
16:45 16:55
17:00

17:15
17:30 17:40 c


18:45 18:55Vb 19:00 19:20c 19:24 c

 

Meža kapi - Ventspils nafta - Ventamonjaks

 

Nr. 6A Meža kapi - Ventspils nafta - Ventamonjaks
Meža kapi Inženieru iela Centrs (pie Swedbankas) Ventspils nafta
7:48Vb* 7:50* 7:55* 8:20*

Kuldīgas iela - Staldzene

 

Nr. 8 Staldzene- Centrs
Centrs (pie Swedbankas) Staldzene
6:30 7:00
7:30 Lb 8:06
8:40 Bd 9:10
9:20*Bd 9:55*
10:40 Bd 11:15
11:50 12:25
12:57 13:30
14:10 Lb 14:45
15:20 15:50 Bd
16:30 16:55 Bd**
17:55 18:20 Bd
18:55 19:20
20:10 Lb*** 20:40***

Staldzne - Inženieru iela

Nr. 8A Staldzene - Inženieru iela
Staldzene Ventspils nafta Centrs
17:00* 17:08* 17:30*

Autoosta - Vārve

 

Nr. 9 Ventspils - Vārve
Autoosta Vārve
7:20 7:40
10:40 11:00
17:20 17:40
18:20 18:40

 

Medņu iela - A/S "Ventamonjaks"

Nr. 10 Medņu iela - Ventamonjaks
Centrs Medņu iela Centrs (pie Swedbankas) Vent - amonjaks Viesnīca Vilnis
6:05(1-7) 6:10(1-7) 6:20(1-7) 6:40(1-7) 6:44(1-7)
7:00(1-7) 7:05(1-7)Vb 7:20(1-7) Vb 7:40(1-7) 7:44(1-7)
8:05(1-7) 8:10(1-7) 8:25(1-7)
8:40(1-7)
8:55(1-7) 9:00(1-7) 9:10(1-7)
9:25(1-7)
9:40(1-7) 9:45(1-7)c


11:05(1-7) 11:10(1-7) 11:20(1-7) 11:40(1-7) 11:44(1-7)
12:00(1-7) 12:05(1-7)Vb 12:20(1-7)Vb 12:40(1-7) c 12:44(1-7) c
15:35(1-7) 15:40(1-5)Vb 15:52(1-5)Vb 16:12(1-5) 16:15(1-7)

15:40(6-7) 15:52(6-7)

16:15(1-7) 16:20(1-7) 16:30(1-7)
16:45(1-7)
16:35(1-7) 16:40(1-5)Vb 16:52(1-5)Vb 17:12(1-5) 17:15(1-7)

16:40(6-7) 16:52(1-7)

17:00(1-7) 17:05(1-7) 17:20(1-7) 17:40(1-5) 17:44(1-7)
17:35(1-7) 17:40(1-7)c


18:00(1-7) 18:05(1-7) 18:20(1-7) 18:40(1-5) 18:45(1-7)
19:00(1-7) 19:12(1-7)Vb 19:25(1-7)Vb 20:10(1-7) 20:16(1-7)
20:32(1-7) 20:37(1-7)c


(VV – kursē līdz „Viesnīca „Vilnis””, c- kursē līdz centram)

Loču iela - Celtnieku iela

Nr. 20 Celtnieku iela - Loču iela
Centrs Loču iela Centrs (pie Swedbankas) Celtnieku iela
7:21
7:36 7:50 7:55 8:08
8:23 8:41 8:46 9:00
9:15 9:39 9:44 9:56
10:11 10:24 10:29 10:42
10:57 11:15 11:20 11:32
11:47 13:29 13:34 13:46
14:01 14:20 14:25 14:37
14:52 15:10 15:15 15:32
15:46 16:00 16:05 16:18
16:33 17:33 17:38 17:50
18:05 18:29 18:34 18:50
19:05 19:24 19:29 19:43
19:58 20:12 20:17

"Ventspils Koks" - A/S "Ventspils nafta" (kursē pa Apvedtiltu)

 

Nr. 21 Ventspils Nafta - Virves iela (pa Apvedtiltu)
DARBDIENĀS
Centrs Virves iela Centrs (pie Swedbank) Ventspils Nafta Celtnieku iela

7:02 7:11 7:34 7:36
7:58
8:08 c 8:20
8:22
8:43 8:55
9:05
9:30 9:32
9:52 10:03 10:13 10:38Vk 10:40k
11:01Vk 11:25 11:35 12:30
12:32
12:53
13:07
13:17 13:41
13:43
14:04
14:15c 15:38 16:03 16:05
16:28 16:42 16:52 17:16Vk 17:18Vk
17:38Vk 17:51 18:01 18:25 18:27
18:48 19:00
19:10
19:34
19:36
19:57


BRĪVDIENĀS (svētdienās maršruts Nr.21 nekursē)
Centrs Virves iela Centrs (pie Swedbank) Ventspils Nafta Celtnieku iela9:30*** 9:32***
9:52*** 10:03*** 10:13*** 10:38*** Vk 10:40*** Vk
11:01*** Vk 11:25***
11:35***
12:30*** 12:32***
12:53*** 13:07*** 13:17*** 13:41*** 13:43***
14:04***
14:15***c 15:38*** 16:03*** 16:05***
16:28*** 16:42*** 16:52*** 17:16***VK 17:18***Vk
17:38***Vk 17:51*** 18:01***


 

Inženieru iela - Celtnieku iela

 

Nr. 22 Inženieru iela - Celtnieku iela
Inženieru iela Celtnieku iela
Darbdienās Brīvdienās Darbdienās Brīvdienās
5:10 A 5:10 A 5:10 A 5:10 A
5:40
5:40
5:40 A
5:40 A
6:00 A 6:00 A 6:00 6:00
6:15 6:15 6:15 6:15
6:30 6:30 6:30 6:30
6:45 6:45 6:45 6:45
6:53 7:00 6:55 7:00
7:00 7:07 7:06 7:10
7:06 7:17 7:11 7:25
7:09 7:26 7:16
7:15 7:22
7:18 7:25
7:21
7:28
No plkst. 7:30 līdz plkst. 23:00 intervāls starp reisiem 3 - 10 min.
23:00 23:00 23:10 23:00
23:17 23:15 23:25 23:15
23:35 23:30 23:45 23:30
23:55 23:45 23:45

 

 

Meža kapi - A/S "Ventspils nafta"

 

Nr. 23 Meža kapi - Ventspils Nafta
Centrs Meža kapi Centrs (pie Swedbank) Ventspils Nafta Celtnieku iela
7:10(no Inženieru ielas)
7:13 B 7:20 B 8:10 8:12
8:27

10:48 10:50
11:07 11:21 11:29 11:50 11:52
12:07 12:21 12:29 12:50 12:52
13:07 13:19 13:26 14:24 14:26
14:42 14:57 15:03 15:27 15:29
15:4419:10 (no Inženieru ielas) 19:13 B 19:20 B 20:11 20:13
20:32Inženieru iela - Vecpilsētas tirgus - Kursa (kursē pa apvedtiltu)

Nr. 24 Inženieru iela-Vecpilsētas tirgus-Kursa (kursē pa apvedtiltu)
Centrs (pie Swedbank) Vecpilsētas tirgus (uz Inženieru ielu) Inženieru iela Vecpilsētas tirgus (uz Kursu) Centrs Kurekss Kursa


7:25*K
7:29*K
7:32*K
7:55*
7:55*
8:20* 8:25*10:27***
10:45*** 10:50***
12:51***
12:54***
12:58***


16:32*K 16:35*K 16:39*K 17:06*
17:08*
17:29*
17:33*

Autoosta - Kurzeme

Ventspils AO - Kurzeme
Kursē trešdienās, sestdienās, svētdienās
(no aprīļa līdz oktobrim)
Autoosta Kurzeme
sestd., svētd. 8:15 sestd., svētd. 9:00
trešd. 9:15 trešd. 10:00
trešd., sestd., svētd. 18:45 trešd., sestd., svētd. 19:15

 

Autoosta - Akmeņdziras

Ventspils AO - Akmeņdziras
Kursē trešdienās, piektdienās, svētdienās
(no aprīļa līdz oktobrim)
Autoosta Akmeņdziras
trešd., piektd. 10:00 trešd., piektd. 10:45
trešd., piektd. 18:20 trešd., piektd. 18:55
svētd. 9:00 sestd., svētd. 9:45
svētd. 18:20 sestd., svētd. 18:55

 

Autoosta - Priekšpiltene
Nr. 12 Autoosta - Priekšpiltene
Autoosta Priekšpiltene
7:43(1-5) 8:25(1-5)
17:20(1-5) 18:08(1-5)

Autoosta - Piltene

Nr. 11 Autoosta-Piltene-Autoosta
Autoosta Piltene
6:30(1-5) 7:05(1-5)
6:10(6) 6:45(6)
8:50(6-7) 9:30(6-7)
11:25(1-6) 12:08(1-6)
18:30(1-7) 19:11(1-7)
21:25(1-6) 22:01(1-6)

 

Autoosta - Centrs - Piltene

Nr. 11A  Autoosta - Centrs - Piltene
Autoosta Piltene
14:45(1-7) 15:30(1-7)

 
Reklāmkarogs

IZSTĀDE

Vai sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte Ventspilī 2013.gadā

ir uzlabojusies. - 36.4%
nav mainījusies. - 31.8%
ir pasliktinājusies. - 21.2%
grūti novērtēt. - 10.6%

Balsojumu skaits: 66
Balsojums beidzies : 28 Feb 2014 - 07:43

Pašlaik klātienē

Šobrīd klātienē ir 150 viesi 

Apzīmējumi

* - brīvdienās nekursē

** - darbdienās nekursē

*** - svētdienās nekursē

C - kursē līdz centram

(c) - brīvdienās kursē līdz centram

sc - svētdienās kursē līdz centram

Vb - kursē līdz Ventbunkeram

Lb - kursē līdz Laivu bāzei

(no aprīļa līdz oktktobrim)

Bd - kursē līdz Briežu dārzam

(no aprīļa līdz oktobrim)

Tilts - kursē līdz Ventas tiltam

Kursa - kursē līdz SIA Kursa

Inž - kursē caur Inženieru ielu

Vk - kursē līdz Ventspils kokam

Vv - kursē līdz viesnīcai "Vilnis"

K - kursē līdz SIA „Kurekss”

A - pēc pasažieru lūguma kursē

gar autoostu

Dz - pēc pasažieru lūguma kursē

gar dzelzceļa staciju

B - Kursē līdz Būšnieku ezeram

(no aprīļa līdz oktobrim)Reklāmkarogs